Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra chuong 2 hinh hoc 9( hay)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Kim Dung
Ngày gửi: 14h:53' 14-01-2011
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 2926
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:............................ Thứ ngày tháng năm
Lớp 9.......
KIểM TRA CHƯƠNG II hình học 9
THờI GIAN: 45 PHúT
Điểm
 nhận xét của giáo viên


Đề bài:
I. Trắc nghiệm khách quan ( Chọn câu trả lời đúng)
Câu 1: Có bao nhiêu đờng tròn đi qua hai điểm phân biệt ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 2: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung nhiều nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
Câu 3: Hai đờng tròn phân biệt có thể có số điểm chung ít nhất là
A. Ba điểm B. Hai điểm C. Một điểm D. Không điểm
Câu 4: Hai đờng tròn ngoài nhau có mấy tiếp tuyến chung?
A. Một B. Hai C. Ba D. 4
Câu 5: Có bao nhiêu đờng tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng ?
A. Một B. Hai C. Vô số D. Không có
Câu 6: Đường thẳng và đường tròn có thể có số điểm chung ít nhất là:
A. Một điểm B. Hai điểm C. Ba điểm D. Không điểm
II. Tự luận
Câu 1:
Cho hình vẽ biết:
R = 15 cm. OI = 6cm. IA = IB
Tính độ dài dây AB. Giải thích cụ thể

Câu 2: Cho hai đờng tròn (O; R) và (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại A. ( R>R’). Vẽ các đờng kính AOB, AO’C. Dây DE của đờng tròn (O) vuông góc với BC tại trung điểm K của BC.
a) Tứ giác BDCE là hình gì? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của DA và đờng tròn Chứng minh rằng ba điểm E, I, C thẳng hàng
c) Chứng minh rằng KI là tiếp tuyến của 


Đáp án và biểu Điểm

I, Trắc nghiệm: 3 điểm, mỗi câu 0,5
1. C. 2. B 3. D 4. D 5. A. 6. D
II. Tự luận: 7 điểm
Câu 1: (3 điểm)
IA = IB OIAB (1 đ)
Tam giác vuông OIA, theo đlí Pyta go
IA =  (1đ)
AB = 2AI = 24 (1đ)
Câu 3: (4 điểm)
Hình vẽ đúng (1đ)

a)(1đ) Tứ giác BDCE có BK = KC; DK = KE nên là hình bình hành
Lại có BC DE nên là hình thoi (0,5)
b) (1đ)AIC có O’I = AC nên  hay AI IC.
Tơng tự có ADBD
suy ra BD//IC
Lại có BD // EC ( t/c hình thoi)
Suy ra E, I, C thẳng hàng( Ơclit)
c)(1đ) Nối KI và IO’ ta có
KI = KD = KE (KI là đờng trung tuyến ứng với cạnh huyền)
Do đó  (1) (0,25)
Tam giác O’IA cân tại O’ nên  (2)
Từ (1) và (2) suy ra 
Vậy KI là tiếp tuyến của đờng tròn (O’)
 
Gửi ý kiến