Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra toán 6 chương 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cong Hoan
Ngày gửi: 17h:21' 23-01-2011
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 1950
Số lượt thích: 1 người (trần thanh thủy)
Trường
Họ và tên :………………………
LỚP :…6……………

Thứ ngày tháng năm 2011
KIỂM TRA 45 phút
Môn : Toán 6

Mã bàiĐiểm ghi
Nhận xét của thầy cô
Mã bài


ĐỀ BÀI(1) :
A/- TRẮC NGHIỆM:(3điểm )
Câu 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau :
1/ Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 - 4) - (12 + 3) ta được:
a.. 95 - 4 - 12 + 3 b. 94 - 4 + 12 + 3 c. 95 - 4- 12 - 3 d. 95 - 4 + 12 - 3
2/ Trong tập hợp Z các ước của -12 là:
a. {1, 3, 4, 6, 12} b. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}
c. {-1; -2; -3; -4; -6} d. {-2; -3; -4 ; -6; -12}
3/ Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
a. 8 b. -8 c. -16 d. 16
4/ Số đối của (–18) là :
a. 81 b. 18 c. (–18) d. (–81)
Câu 2: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) 5 ….. -9 b) -8 ….. -3 c) -12 ….. 13 d) 25 ….. 
Câu 3. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp :

Khẳng định
Đúng
Sai

a/ Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dươngb/ Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dươngc/ Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dươngd/ Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.
B/- TỰ LUẬN : (7 Điểm)
Bài 1. (1 điêm)Sắp xếp lại các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn :
(–43) ; (–100) ; (–15) ; 105 ; 0 ; (–1000) ; 1000
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính :
a/ 210 + [46 + (–210) + (–26)] ; b) (-8)-[(-5) + 8]; c) 25.134 + 25.(-34)
Bài 2. (2 điểm) Tìm các số nguyên x biết:
a) x + (-35)= 18 b) -2x - (-17) = 15

Bài 5. (1 điểm) Tìm hai số nguyên a , b biết : a > 0 và a . (b – 2) = 3

Bài Làm

 
Gửi ý kiến