Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra chương III Đại số 7(MT-ĐA)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Nam
Ngày gửi: 08h:18' 27-01-2011
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 2936
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7
TIẾT 50- TUẦN 24
MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức trong chương của học sinh về thu thập và xử lý số liệu, đánh giá kết quả điều tra; Biết đọc bảng tần số, đọc biểu đồ.
Kĩ năng:
Kĩ năng:
Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, vẽ biểu đồ và đánh giá kết quả điều tra.
Thái độ:
Nghiêm túc, biết liên hệ thực tiễn, làm bài cẩn thận chính xác, sáng tạo.
MA TRẬN:

Chủ đề chính
Các mức độ cần đánh giá
Tổng số


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1) Các khái niệm về thống kê: Số liệu, dấu hiệu, các giá trị......
Số câu
1


0.5
2


1
1


0.5 4


2Điểm
2) Bảng tần số- Mốt
Số câu
1

0.5


2

2


 3

2,5


Điểm
3)Số trung bình cộng
Số câu


1

0.5


1

2
2

2,5


Điểm
4)Biểu đồ - Nhận xét
Số câu
1

2,5

1

0,5
2

3


Điểm
Tổng số

2

1
2

1
2

1
3

4,5

2

2,5
11

10


D. ÐÁP ÁN, BIỂU ÐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1: 0,5 điểm
Câu 2: 0,5 điểm
Câu 3: 0,5 điểm
Câu 4: 0,5 điểm
II/ TỰ LUẬN ( 8 điểm)
a)Dấu hiệu: 0,5 điểm
Số giá trị: 0,5 điểm
b)Bảng tần số: 2 điểm
Lập đúng các tích x.n và số TBC: 2 điểm
Mốt: 0,5 điểm
(x)
(n)
Các tích(x.n)


2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
8
12
9
4
2
2
6
12
20
48
84
72
36
20
N=45
:300c)Vẽ đúng biểu đồ: 2 điểm
Nhận xét: 0,5 điểm
Họ tên : ………………........................ Thứ 5, ngày 27 tháng 01 năm 2011
Lớp :7A..._Trường THCS Ngô Gia Tự KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG III

Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

 I. : (2 )
Câu 1(0,5đ): Điền vào chỗ (…) cho thích hợp?
a) Dấu hiệu điều tra là.........................................................................................
b) Tần số của một giá trị là........................... của giá trị đó trong...........................
c) Tổng các tần số bằng ...........................................
* Điểm bài thi môn toán học kỳ I năm học 2010-2011 của lớp 7A được biểu diễn
bởi biểu đồ sau. Dựa vào biểu đồ cho biết:
Câu 2(0,5đ): Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 9 B. 11 C. 7 D. 45

Câu 3(0,5đ): Mốt của dấu hiệu là:
A. n B. x C. 11 D. 5


* Kết quả điều tra về số con của 20 hộ gia đình trong một thôn được lập bởi bảng sau:
Số con (x)
0
1
2
3
4
N = 20

Tần số (n)
2
3
12
2
1


Câu 4(0,5đ):
 
Gửi ý kiến