Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE THI TOÁN GHKII LOP 4 nam 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Trâm (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:16' 10-03-2011
Dung lượng: 287.0 KB
Số lượt tải: 818
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Họ và tên : ………………. .......... Năm học : 2010 - 2011
Lớp : 4 ... Môn : Toán 4 - Thời gian: 40 phút

Bài 1: a) Đúng ghi “Đ” , sai ghi “S” vào ô trống sau mỗi phân số sau :
Các phân số là những phân số tối giản :
  

b) Xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
 ; ; ; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Bài 2: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm :
72300 cm2 = ………….. dm2 203 dm2 16 cm2 = ………….cm2
30 km2 = ………………m2 8000 dm2 = ……………. m2

Bài 3: Tính :
4 + -  - : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................

Bài 4: a) Tìm x : b) Tìm các giá trị số tự nhiên khác 0 của x, biết :
x : = 1 < < 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Cho ba phân số : ; ; . Biết phân số là trung bình cộng của hai phân số kia. Tìm phân số .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 5: Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng 26m. Do
mở đường đi qua giữa khu đất, nên diện tích khu đất bị giảm
đi như hình vẽ (phần tô đậm). Tính diện tích bị giảm đi dành
cho làm đường . Biết rằng phần đất (tô đậm) là hình bình hành
có cạnh theo chiều dài khu đất là 22m. 22 m
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Họ và tên : ………………. ....... Năm học : 2010 - 2011
Lớp : 4… Môn : Toán 4 - Thời gian: 40 phút

Bài 1 : a) Đúng ghi “Đ” , sai ghi “S” vào ô trống ở câu a và b.
a) Các phân số tối giản là  

b) Trong các phân số sau : ; ; ; bằng phân số là :
  
Bài 2 : Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Một hình bình hành có độ dài đáy là 19cm và chiều cao là 1dm. Diện tích của hình bình hành đó là:
A. 190 cm2 B. 109 cm2 C. 190 dm2 D. 109 dm2
Bài 3 : Với ba chữ số : 3, 4, 6 .
Hãy viết tất cả các số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 2.
……………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : a) Tính :
 - x 5 = ……………………. : 2 + = ………………………….
= ……………………. = …………………………..
=…………………….. = …………………………..
= …………………… = …………………………..
b) Tính nhanh :
 + ( 1 - ) = ……………………. - = ………………………………
= …………………….. = ………………………………
= …………………….. = ………………………………
= …………………….. = ………………………………
Bài 5 : Tìm y, biết :
a) - y = b) = 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6 : Một khu đất hình bình hành ABCD có cạnh AB dài 98 m, cạnh BC bằng chiều dài cạnh AB. Người ta làm hàng rào bao quanh khu đất đó, biết rằng cứ 7m phải đóng một cái cọc rào, hỏi cần bao nhiêu cái cọc?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bài 7 : Tìm số nhỏ nhất có hai chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 2 , 3 và 5 .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Bài 8 : Một tấm vải dài 56 m, đã may hết số vải đó . Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết m vải . Hỏi may được bao nhiêu cái túi như vây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Họ và tên : ………………. Năm học : 2010 - 2011
Lớp : 4… Môn : Toán 4 - Thời gian: 40 phút

1. Tính rồi rút gọn
a/ + ………………………………………………………………
b/ 7 - ………………………………………………………………..
c/ 5 x …………………………………………………………………
d/ : ………………………………………………………………
Tìm :
a/ của 72 m b/ của 100 kg
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Tìm y, biết :
a) y - = b) : y = 4 + c) y x 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4/ Một tấm vải dài 36m. Lần thứ nhất cắt lấy tấm vải, lần thứ hai cắt lấy tấm vải. Hỏi phần vải còn lại dài bao nhiêu mét?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
5/ Tìm các phân số lớn hơn và bé hơn có mẫu số là 48
No_avatarf

mong co gui luon dap an theo de kiem tra cho phu huynh chung toi tham khao

 
Gửi ý kiến