Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Violympic - Vong 15 Toan 6 Ra ngày 10/3/2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:22' 15-03-2011
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 2603
Số lượt thích: 0 người
Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)


(Sưu tầm: Vũ Văn Kiên - Điện thoại: 01686168368
Mời thầy cô vào Web:
http://VuKien.tk hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt
của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp).
BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp các số tự nhiên thỏa mãn là:
0}
1}
0; 1}
0; 1; 2}
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Chỉ ra đáp án sai. Phân số lớn hơn và nhỏ hơn là:
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Cho phân số B = . Số nguyên phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây để phân số B tồn tại ?
và 


và 
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Phân số nào dưới đây không bằng phân số ?
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Cho 5 tia phân biệt chung gốc . Hỏi có bao nhiêu góc trên hình có một cạnh là ?
4
5
8
10
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn nhưng nhỏ hơn ?
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Tìm , biết: . Kết quả là:
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Tìm phân số bằng phân số và ƯCLN() = 15. Phân số cần tìm là:
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Hai người làm chung một công việc. Nếu làm riêng thì người thứ nhất mất 3 giờ, người thứ hai mất 2 giờ mới hoàn thành. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ hai người làm được bao nhiêu phần công việc ?
công việc
công việc
công việc
công việc
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho tập hợp A = . Số phần tử của tập hợp A là:
1 phần tử
2 phần tử
3 phần tử
4 phần tửBÀI THI SỐ 1 – LẦN 2
Câu 1: Viết số dưới dạng số chính phương , với 
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số cần thay vào dấu * để có được hai phân số bằng nhau là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho là hai số nguyên thỏa mãn . Khi đó =
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số phần tử của tập hợp các số nguyên thỏa mãn là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Phân số tối giản (với mẫu dương) của phân số có tổng tử và mẫu bằng
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Biết . Khi đó tổng bằng
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số các số có bốn chữ số chỉ viết bởi ba chữ số 1; 2; 3 và chia hết cho 9 là
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Vẽ 26 tia phân biệt, chung gốc. Số góc có trên hình vẽ là
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho là các số thỏa mãn . Tổng lập phương =

BÀI THI SỐ 1 – LẦN 3
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tìm , biết: . Kết quả là 
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Để phân số không tồn tại thì =
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Vẽ ba đường thẳng phân biệt. Số giao điểm nhiều nhất của ba đường thẳng đó là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số tự nhiên lớn nhất để A = là số tự nhiên là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cộng cả tử và mẫu của phân số với cùng một số tự nhiên rồi rút gọn, ta được . Vậy số bằng
Câu 6:Điền kết
Avatar
Mời thầy cô vào Web: http://VuKien.tk  hoặc http://Violet.vn/VuKienttdt

  của Vũ Kiên để tải bộ đề thi đầy đủ hơn, có đủ các lớp được cập nhật thường xuyên).

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓