Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra hoc ki 1 sư 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trường Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:30' 21-03-2011
Dung lượng: 15.8 KB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn: Lịch sử 7


NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
( MỤC TIÊU)
CÁC CẤP ĐỘ TƯ DUY


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

A. Các tôn giáo lớn ở nước ta thế kỷ XVI - XVII
Câu 1 TN
(0,5đ)



B. Biện pháp phát triển nông nghiệp của chúa Nguyễn

Câu 1 TN
(0,5 đ)


C. Quang Trung và việc phát triển kinh tế văn hoá
Câu 1 TN
(0,5đ)



D. Triều đại nhà Nguyễn
Câu 1 TN
(0,5đ)



E. Tìm hiểu về phong trào Tây Sơn
Câu 1 TN
(1,0đ)



F. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền

Câu 3 TL
(2.0đ)


G. Quang Trung đại phá quân Thanh 1789
Câu 4 TL
(1,0đ)

Câu 4 TL
(2,0đ)

H. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghãi Lam Sơn (1418 – 1427)
Câu 5 TL
(1,0đ)
Câu 5 TL
(1,0đ)


Tổng số câu
06
03
01

Tống số điểm
4,5
3,5
02

Tỉ lệ
 45%
 35%
 20%













---------------------Hết-----------------------







PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 - 2010
Môn: Lịch sử 7
( Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM.(3đ).
Câu 1(2đ) :Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu sau :
1. Thế kỉ XVI – XVII, ở nước ta có những tôn giáo lớn nào?
A. Hồi giáo
B. Đạo Tin Lành , Đạo Thiên Chúa
C. Nho giáo , Phật giáo , Thiên Chúa giáo.
D. Phật giáo , Đạo giáo.
2. Để phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong chúa Nguyễn đã làm gì?
A. Tổ chức đắp đê ở ven sông.
B. Giảm thuế cho dân
C. Lấy ruộng của địa chủ chia cho nhân dân.
D. Tổ chức di dân , khai hoang lập làng ấp mới.
3. Để phục hồi xây dựng văn hoá dân tộc Quang Trung đã:
A. Ban hành “Chiếu khuyến nông ”
B. Ban hành “ Chiếu lập học ”
C. Mở cửa ải thông thương chợ búa.
D. Đáp án A , C
4. Tiếp theo triều đại Tây Sơn là :
A. Triều đại nhà Trần.
B. Triều đại nhà Nguyễn.
C. Triều đại nhà Lê Sơ
D. Triều đại nhà Lý.
Câu 2(1đ): Hãy điền các mốc thời gian đã cho dưới đây vào chổ trống phù hợp với các sự kiện của phong trào Tây Sơn:
A. Mùa xuân năm 1771 B. Năm 1785 C. Năm 1777 D. Năm 1788

1. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút : ................
2. đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong :.................
3. Lập căn cứ dựng cờ khởi nghĩa :..................
4. Lật đổ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài :...............
II.TỰ LUẬN (7đ )
Câu 3: Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?(2đ)
Câu 4: Em hãy trình bày tóm tắt diễn biến Quang Trung đại phá quân Thanh (Tết Kỉ Dậu 1789)?(3đ)
Câu 5: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418 – 1427)?(2đ)

........................................






PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2009 – 2010
Môn : Lịch sử 7



I.Trắc nghiệm(3đ):
Câu 1 (2đ):
1. chọn câu C(0.)
2. chọn câu D(0.)
3. chọn câu B(0.)
4. chọn câu B(0.)
Câu 2(1đ):
1 -> 1785(0.25)
2 -> 1777(0.25)
3 -> 1771(0.25)
4 -> 1788(0.25)
II. Tự luận: ( 7đ)
Câu 3
Avatar
paj kho wa mjnh hong lam dc .kho hon mjnh hoc waaa nhiu
No_avatarf
kh0 thjet dax mjk ma kjm tra de nax tky dzuj ra fet.hjxThè lưỡiHôn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓