Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach bo mon tieng anh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: John Smith
Ngày gửi: 21h:29' 21-03-2011
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2010-2011
HỌ VÀ TÊN: Lê Văn Quang
Tổ: Anh Văn.
Môn được phân công:
Môn: Tiếng Anh .lớp: 10A3, 10A4
Môn: Tiếng Anh .lớp: 11A5, 11A4
NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2010-2011
1/ Nhiệm vụ trọng tâm
Năm học 2010-2011 là năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.với chủ đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
- Nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, với các giải pháp để hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học, thực hiện chủ trương của ngành đối với nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu kém, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Thực hiện đi vào chiều sâu cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thể hiện từ tác phong, ngôn phong, trang phục của thầy cô giáo đều phải mẫu mực trước học sinh; gắn với việc thực hiện nghiêm túc các quy định đối với cán bộ quản lý, đảng viên, viên chức.
- Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý có một đổi mới trong dạy học và quản lý GD
- Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện quy định về việc ban hành tiêu chuẩn đạo đức lối sống của công chức, viên chức ngành GD&ĐT.
- Hưởng ứng cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra, Đánh giá đúng chất lượng học sinh, chấm dứt tình trạng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “Đọc-chép”, Không để xảy ra biến động lớn về kết quả các kỳ thi học kỳ, xét tốt nghiệp.
- Tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Tổ chức quyên góp sách vở, quần áo cho học sinh vùng khó khăn, HS nghèo. Phấn đấu thực hiện yêu cầu “3 đủ” đối với HS (Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở)
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tự học, học hỏi đồng nghiệp qua các buổi sinh hoạt chuyên môn. Nâng cao năng lực tin học, phấn đấu soạn bài bằng máy vi tính và giảng dạy giáo án điện tử.
- Thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục theo phân công.
2/ Nhiệm vụ cụ thể
- Quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm học “ Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”
- Đảm bảo đủ hồ sơ, sổ sách, giáo án theo điều lệ trường THTP.
- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy chế làm việc của trường.
- Nâng cao chất lượng bài soạn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng học, nâng cao chất lượng đề kiểm tra; đảm bảo đề kiểm tra có yêu cầu các bước: Biết, thông hiểu và vận dụng.
- Chú trọng việc phân hoá đối tượng trong mỗi giờ dạy, trong việc ra bài tập về nhà cho học sinh.
- Coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức các hoạt động ngoại khoá hướng về Văn học, Lịch sử, ATGT; giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh
- Góp phần hoàn thiện việc xây dựng ngân hàng đề thi.
- Tiếp tục thực hiện chương trình điều chỉnh 37 tuần của Bộ GD&ĐT.
- Thực hiện dạy học và kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kĩ năng, tạo thói quen sử dụng chuẩn kiến thức - kĩ năng trong quá trình soạn bài, trong dạy học và trong kiểm tra.
- Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường thân thiện (thể hiện ở ngôn ngữ, thái độ, tình cảm của giáo viên trong mỗi giờ dạy), bồi dưỡng tình cảm, nâng cao hứng thú nhận thức; phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh; dạy học tác động đồng thời nhiều đối tượng trong cùng một lớp học.
- Tiếp
Avatar
sao thay day THPT ma lai CO KE HOACH kiem tra các lop cua THCS LA SAO HA THAY?
No_avatarf
thang dien
No_avatar

ne 

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến