Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De KT chuong III Hinh 8 chuan KTKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Xuân Sanh
Ngày gửi: 10h:29' 24-03-2011
Dung lượng: 728.0 KB
Số lượt tải: 2086
Số lượt thích: 0 người
Ngày dạy: 26/ 03/ 2011

Tiết 54: KIỂM TRA 45 PHÚT (CHƯƠNG III)

I. MỤC TIÊU
Thu thập thông tin để đánh giá xem học sinh có đạt chuẩn kiến thức kỹ năng trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
II. XÁC ĐỊNH CHUẨN KTKN
1. Về kiến thức :
- Hiểu các định nghĩa : Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ.
- Hiểu định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.
- Hiểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
- Hiểu các định lý về :
+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
2. Về kỹ năng :
- Vận dụng được các định lý đã học.
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 03 (chương III)
MÔN TOÁN (Hình học) - LỚP 8 :TUẦN 30 – TIẾT 54

Mức độ
Chuẩn
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

Tổng


Kiến thức, kĩ năng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1. Định lý ta-lét trong tam giác..
KT:- Hiểu các định nghĩa : Tỉ số của hai đoạn thẳng, các đoạn thẳng tỉ lệ.
- Hiểu định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.

1

0,256

4,75


KN: Vận dụng được các định lý đã học.

1

1,25
1

0,25
1

1,25
1

0,25
1

1,5
2. Tam giác đồng dạng.
KT:- Hiểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.
- Hiểu các định lý về :
+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
+ Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

30,758

5,25


KN:
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách.10,25
11,75
10,25
11,25

11,0Tổng
5

2,25
4

3,5
4

3,25
1

1,0
14

10


IV. THIẾT KẾ CÂU HỎI :

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III
NĂM HỌC 2010-2011
--------------------------------------

Môn: TOÁN (Hình học)- LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.
Phần I. Trắc nghiệm khách quan:(2 điểm)
Câu 1: Cho  và CD = 12cm. Độ dài của AB là
A. 3cm;
B. 4cm;
C. 7cm;
D. 9cm.

Câu 2: Cho ABC có BC = 6cm, vẽ điểm D thuộc AB sao cho , qua D kẻ DE // BC (E thuộc AC). Độ dài của DE là
A. 2cm;
B. 2,4cm;
C. 4cm;
D. 2,5cm.

Câu 3: Cho ABC vuông tại A có AB = 3cm; BC = 5cm; AD là đường phân giác trong của góc A (D thuộc BC). Tỉ số  bằng
A. ;
B. ;
C. ;
D. .

Câu 4: Cho A’B’C’ABC theo tỉ số đồng dạng k = 2. Khẳng định sai là
A. A’B’C’ = ABC;

B.ABCA’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k = ;

C. Tỉ số chu vi của A’B’C’
 
Gửi ý kiến