Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên đề tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Hường
Ngày gửi: 17h:07' 31-03-2011
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 1270
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tự Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học
Chu kì 2010 - 2015
- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học ban hành ngày 31/8/2007 của BGD & ĐT;
- Căn cứ vào quyết định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học ban ngành ngày 4/5/2007 của BGV & ĐT;
- Căn cứ vào kết quả rà soát lại mức độ, năng lực của bản thân theo quyết định 14 về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
Bản thân tôi đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ học tập bồi dưỡng cho bản thân trong chu kì 2010-2015 như sau:
1. MỤC TIÊU
- Công tác BDTX cho giáo viên là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ giáo viên, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn cho mình để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho mỗi cán bộ giáo viên thu thập thêm những kiến thức bổ trợ cho bản thân trong công tác, cập nhật thường xuyên các thông tin về giáo dục, và các lĩnh vực khác đáp ứng yêu cầu công tác.
- Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên cho mỗi cá nhân là nhiệm vụ thiết thực, cần tiến hành một cách thường xuyên và liên tục trong quá trình công tác.
2. NHIỆM VỤ CHUNG
Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên cho cá nhân nhằm:
Nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ thể chất và các kỹ năng cốt lõi, kỹ năng sống. Trên cơ sở đó phát hiện và phụ đạo cho HS những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, phụ đạo học sinh yếu kém, chống học sinh ngồi nhầm lớp, từng bước nâng cao các chuẩn để đạt dần mức độ chuẩn theo trình độ từng lớp.
3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
- Tiếp tục bổ sung và cập nhật các nội dung nhận thức về chính trị, tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết - chỉ thị của nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề đổi mới PP dạy học, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm, năng lực quản lý.
- Bồi dưỡng năng lực tiếp cận những đổi mới về nội dung, phương pháp chỉ đạo dạy học theo hướng tự chủ và phân hoá đối tượng học sinh. Những thay đổi trong cách đánh giá xếp loại học sinh. Cách soạn - dạy bằng giáo án điện tử.
- Tăng cường luyện giải Toán, Tiếng Việt khó để nâng cao kiết thức cho bản thân. Thường xuyên cập nhật các thông tin trên mạng để nâng cao vốn hiểu biết. Tích cực bồi dưỡng kiến thức tin học.
- Rèn luyện kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng để bản thân vươn lên đáp ứng yêu cầu mới của giáo dục thời kỳ hiện đại.
- Tự rà soát đánh giá bản thân theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Đánh giá việc học tập của mình theo từng kỳ học, năm học, nhằm có hướng phát triển cho những chặng đường tiếp theo.


4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
- Thực hiện kế hoạch chỉ đạo việc học tập bồi dưỡng thường xuyên của tập thể nhà trường đã được thống nhất.
- Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ khối, thăm lớp dự giờ giáo viên tại các lớp (ít nhất có 9 tiết/1 học kỳ). Qua các tiết dạy đúc rút chuyên môn cho mình, giúp đỡ chuyên môn cho bạn bè đồng nghiệp.
- Nghiên cứu và học tập đầy đủ các công văn, quyết định, thông tư, chỉ đạo của các cấp về công tác giáo dục. Vận dụng linh hoạt các nội dung vào thực tế đơn vị nhằm đưa lại hiệu quả cao nhất trong công tác.
- Tham gia giảng dạy các tiết học tại trường theo quy định đảm bảo 1buổi/tuần, nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh và phương pháp giảng dạy của giáo viên, nhất là đối với học sinh yếu, học sinh khó khăn về học. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng linh hoạt, tự chủ, phát huy tính tích cực tự giác của học sinh. Dạy phân hóa đối tượng thu hút học sinh tham gia học tập.
- Tham gia các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn giáo viên tại trường, cụm trường triển khai đúc rút kinh nghiệm của bản thân qua việc dự giờ đồng nghiệp.
- Bản thân tự học trên cơ sở các tài liệu được htập với sự hỗ trợ cuả tập thể sư phạm.
I. TỰ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ CỦA 3 LĨNH VỰC.
Lĩnh vực: 1
 
Gửi ý kiến