Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi starter

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê H­À
Ngày gửi: 12h:36' 06-04-2011
Dung lượng: 14.4 KB
Số lượt tải: 565
Số lượt thích: 0 người
Global English Centre
Student’s name: Tel:
Test Level: Starter 2
Exercise 1. Odd one out( Khoanh tròn đáp án khác)
1 . quilt queen man
2. book peach ink
3. desk table elephant
4. ostrich triangle square
5. alligator red pink
Exercise 2: Translate into Vietnamese( Dịch sang tiếng Việt)
is your name? I’m Lan
W hat color is it? It’s a black.
shape is it? It’s a red square
is it? It’s an egg
They are green triangles
Exercise3: Make questions( Đặt câu hỏi cho từ gạch chân)
I’m seven
It’s pink bag
They are pencils
It’s a heart
Exercise 4: Underline the mistake and correct( Gạch chân từ sai và sửa lại cho đúng).
This is my right legs.
is they?
shape it is?
These are my hand
old are you?
Exercise 5: in the blank( Điền từ vào ô trống)
Hoa: Hi,..........your name?
Alice: Hello,my name is Alice. And you?
Hoa: I’m ...... ....... you?
Alice: I’m ok.Thank you!
Hoa: is it?
Alice; It’s ...... yo-yo. ...... is it?
Hoa: It’s blue. ........ is it?
Alice: It’s circle.
Hoa: Thank you, Good ......
Alice: ........
 
Gửi ý kiến