Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI VAO LOP 10 CHUYEN LAM SON

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SUU TAM
Người gửi: Lai Thai Son
Ngày gửi: 22h:35' 06-04-2011
Dung lượng: 432.0 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
THANH HOÁ NĂM HỌC: 2007-2008

MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 01 trang Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2007


Bài 1: (1,5 điểm)
Giải hệ phương trình: .
Bài 2: (2,0 điểm)
Đội bóng bàn của trường A thi đấu với đội bóng bàn của trường B, mỗi đấu thủ của trường A thi đấu với mỗi đấu thủ của trường B một trận.
Biết rằng: Tổng số trận đấu bằng 4 lần cầu thủ, số cầu thủ của trường B là số lẻ. Tính số cầu thủ của mỗi đội.
Bài 3: (3,0 điểm) Cho hai điểm A và B cố định trên đường tròn tâm O. C là điểm chính giữa cung AB, M là một điểm trên đoạn AB. Tia CM cắt đường tròn (O) tại D. Chứng minh rằng:
AC2 = CM.CD
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM thuộc đường tròn côc định.
Gọi R1 , R2 theo thứ tự là bán kính đường tròn ngoại tiếp hai tam giác ADM và BDM. Chứng minh R1 + R2 không đổi.
Bài 4: (2 điểm)
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho : A(0; 3), B(4; 0), C(5; 3/4) cùng với O(0; 0) tạo thành tứ giác AOBC. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A, chia tứ giác AOBC thành hai phần có diện tích bằng nhau.
Bài 5: ( 1,5 điểm)
Cho a, b, c là các số nguyên khác 0 thoả mãn . Chứng minh rằng tích abc là lập phương của một số nguyên.

-------------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------------SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
THANH HOÁ NĂM HỌC: 2008-2009

MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Tin)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 01 trang Ngày thi: 16 tháng 6 năm 2008

Câu 1: (1,5 điểm)
Cho phương trình : 4x2 + x -  = 0 (1)
Chứng minh rằng phương trình (1) luôn luôn có hai nghiệm trái dấu.
Gọi x1 là nghiệm dương của phương trình (1). Chứng minh rằng: 
Câu 2: (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình: 
Giải hệ khi a = 1, b=2.
Tìm a sao cho hệ có nghiệm với mọi giá trị của b.
Câu 3: (1,5 điểm)
Cho phương trình: (x2 - 1)(x + 3)(x + 5) = m. (2)
Tìm m sao cho phương trình (2) có 4 nghiệm phân biệt x1, x2, x3, x4 thoả mãn: .
Câu 4: (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi H là trực tâm, K là chân đường cao hạ từ A của tam giác ABC. Hai trung tuyến AM và HN của tam giác AHC cắt nhau tại I. Hai đường trung trực của các đoạn thẳng AC và HC cắt nhau tại J.
Chứng minh rằng tam giác AHB và tam giác MNJ đồng dạng
Chứng minmh rằng: KH.KA 
Tính tỉ số .
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện: x4 + y4 – 7 = xy(3 - 2xy). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tích xy.

-------------------------------------------------- Hết ---------------------------------------------------SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN
THANH HOÁ NĂM HỌC: 2008-2009

MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Toán)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi có 01 trang Ngày thi: 16 tháng 6 năm 2008


Câu 1: (2,0 điểm)
Tính giá trị của biểu thức M = ,
biết rằng:  và 
Câu 2: (2,0 điểm)
Cho các số thực a, b, c thoả mãn  .
Chứng minh rằng cả ba số đều dương.
Câu 3: (2,0
No_avatar
kg có lơi giãi thầy oi. hay thầy kg giãi được
No_avatarf
tran le nhat vu mat day bo con me di duoc
No_avatarf

chui thi thang mat lai con kai kieu day!

Avatar

thay` oy dap a'n dau? thay` tha'ch do' bon em da'y a?

em chiu! 

No_avatar

co ai co de thi van chung vao chuyen lam son nam 2010-2011

 

Avatar
hehe thay moi hoc lop 9 thoi
No_avatar
that tuyet giup ich cho minh thi vao lop 10 thank
No_avatar

sao khong co loi giai ha thay 

 

 
Gửi ý kiến