Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MA TRẬN ĐỀ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quốc Vinh
Ngày gửi: 08h:59' 15-04-2011
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 3143
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA

Cấp độ
Tên
chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao


Chủ đề 1


Chuẩn KT, KN cần kiểm tra (Ch)


(Ch)


(Ch)


(Ch)


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...%

Chủ đề 2(Ch)

(Ch)

(Ch)

(Ch)


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...%

............................


Chủ đề n

(Ch)
(Ch)
(Ch)
(Ch)


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm
Số câu
... điểm=...%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm
%
Số câu
Số điểm

XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Liệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương...) cần kiểm tra
Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ caoChuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá

.............% tổng số điểm =.........điểm
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá

.............% tổng số điểm =.........điểm
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá
Chuẩn cần đánh giá

.............% tổng số điểm =.........điểm
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;
.............% tổng số điểm =.........điểm;

Tổng số điểm .......
Tổng số câu .....
...............điểm;
..........% tổng số điểm

...............điểm;
..........% tổng số điểm

...............điểm;
..........% tổng số điểm

...............điểm;
..........% tổng số điểm

Lưu ý
Dựa vào chuẩn KT-KN trong chương trình giáo dục phổ thông để liệt kê các nội dung cần kiểm tra đánh giá. Nội dung cần kiểm tra đánh giá có thể là các chủ đề hoặc nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN.
Nội dung kiểm tra bao gồm các lĩnh vực: kiến thức, kĩ năng, thái độ. Kiến thức địa lí bao gồm các biểu tượng, khái niệm, các mối quan hệ và các quy luật địa lí. Các kĩ năng địa lí bao gồm kĩ năng sử dụng bản đồ, phân tích số liệu; kĩ năng vẽ và phân tích biểu đồ... Vì vậy, trong bài kiểm tra để có thể vừa kiểm tra được mức độ nắm vững kiến thức, vừa kiểm tra được kĩ năng của học sinh; nội dung kiểm tra không chỉ bao gồm nội dung lí thuyết, mà còn bao gồm cả nội dung thực hành.
Ví dụ: Xây dựng ma trận đề kiểm tra học kì I Địa lí 12 - Chương trình chuẩn, nội dung cần kiểm tra là các đơn vị chuẩn kiến thức-kĩ năng của học kì I, phần nội dung này được liệt kê vào cột thứ nhất:
Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
 Vận dụng cấp độ thấp
Vận dụng cấp độ cao

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Tổng số điểm
Tổng số câu
...............điểm;
..........% tổng số điểm
...............điểm;
..........% tổng số điểm
...............điểm;
..........% tổng số điểm
...............điểm;
..........% tổng số điểm

No_avatarf

cảm ơn nhìu lém!!!!!Mỉm cười

 
Gửi ý kiến