Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH GIANG DAY MON THE DUC TIEU HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: H Ngoc Ana Nie
Ngày gửi: 17h:48' 19-04-2011
Dung lượng: 131.5 KB
Số lượt tải: 283
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn : Thể dục
Tuần :…13…..Từ ngày…15…tháng…11…đến ngày…19…tháng…11..năm 2010
"Thứ
ngày" Tiết Lớp "Tiết
PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
ĐDDH"
Hai 2B 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
2A 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
2C 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
2D 25 "Ôn trò chơi ""Bỏ khăn"" và ""Nhóm ba, nhóm bảy""" "Còi, khăn"
5A 25 "Động tác thăng bằng - Trò chơi ""Ai nhanh và khéo hơn""" "Còi, tranh"
3A 25 Động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung "Còi, tranh"
1C 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
1E 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
Tư 1A 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, bóng"
3E 25 Động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung "Còi, tranh"
5A 26 "Động tác nhảy - Trò chơi ""Chạy nhanh theo số""" "Còi, tranh, cờ"
2C 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
2D 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
4D 25 "Học động tác điều hoà - Trò chơi ""Chim về tổ""" "Còi, tranh"
Năm 4B 25 "Học động tác điều hoà - Trò chơi ""Chim về tổ""" "Còi, tranh"
2A 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
3A 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa """ "Còi, gậy"
5B 25 "Động tác thăng bằng - Trò chơi ""Ai nhanh và khéo hơn""" "Còi, tranh"
5B 26 "Động tác nhảy - Trò chơi ""Chạy nhanh theo số""" "Còi, tranh, cờ"
Sáu 3E 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa """ "Còi, gậy"
4B 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Chim về tổ """ Còi
4D 26 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Chim về tổ """ Còi
2B 26 "Điểm số 1-2 theo ĐH vòng tròn-TC ""Bịt mắt bắt dê""" "Còi, bóng"
" Trần Cao vân, ngày …15.. Tháng …11.. Năm 2010"
Giáo viên Duyệt của khối trưởng

H Kim Ngọc Niê


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn : Thể dục
Tuần :…14…..Từ ngày…22…tháng…11…đến ngày…26…tháng…11..năm 2010
"Thứ
ngày" Tiết Lớp "Tiết
PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
ĐDDH"
Hai 2B 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
2A 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
2C 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
2D 27 "Trò chơi ""Vòng tròn""" Còi
5A 27 "Động tác điều hoà - Trò chơi ""Thăng bằng""" "Còi, tranh"
3A 27 Ôn bài thể dục phát triển chung Còi
1C 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
1E 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
Tư 1A 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
3E 27 Ôn bài thể dục phát triển chung Còi
5A 28 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thăng bằng """ Còi
2C 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
2D 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
4D 27 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
Năm 4B 27 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
2A 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
3A 28 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
5B 27 "Động tác điều hoà - Trò chơi ""Thăng bằng""" "Còi, tranh"
5B 28 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thăng bằng """ Còi
Sáu 3E 28 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
4B 28 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
4D 28 "Ôn bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Đua ngựa""" "Còi, gậy"
2B 28 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
" Trần Cao vân, ngày …22.. Tháng …11.. Năm 2010"
Giáo viên Duyệt của khối trưởng

H Kim Ngọc Niê


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CƯ MGAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Môn : Thể dục
Tuần :…15…..Từ ngày…29…tháng…11…đến ngày…03…tháng…12..năm 2010
"Thứ
ngày" Tiết Lớp "Tiết
PPCT" Tên bài dạy "Sử dụng
ĐDDH"
Hai 2B 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
2A 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
2C 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
2D 29 "Trò chơi ""Vòng tròn"" - Đi đều" Còi
5A 29 "Bài thể dục phát triển chung - Trò chơi ""Thỏ nhảy""" "Còi, cờ"
3A 29 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Còi
1C 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
1E 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
Tư 1A 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản - Trò chơi "Còi, cờ"
3E 29 Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung Cò
 
Gửi ý kiến