Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐEEF THI KYII 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Danh
Ngày gửi: 14h:40' 23-04-2011
Dung lượng: 134.5 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
Câu 1: Mạch dao động lý tưởng có cấu tạo
A. Chỉ có tụ điện.
B. Chỉ có cuộn cảm thuần.
C. Gồm tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp tạo mạch điện kín.
D. Gồm tụ điện và cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp tạo mạch điện kín.
[
]
Câu 2: Mạch dao động điện dung của tụ C, độ tự cảm cuộn dây L. Chu kỳ dao động riêng của mạch điện:
A. T = 2( B. 
C.  D. 
[
]
Câu 3: Mạch dao động có độ tự cảm L = 1mH và tụ điện có điện dung C = 0,1(F. Tần số riêng của mạch có giá trị:
A. 1,6.104Hz B. 3,2.104Hz
C. 16.103Hz D. 3,2.103Hz
[
]
Câu 4: Trong mạch dao động lí tưởng điện tích cực đại của tụ Q0, cường độ dòng điện cực đại là I0. Tần số dao động điện từ tự do trong mạch:
A.  B.
C.  D. 
[
]
Câu 5: Sơ đồ khối của một máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có bộ nào dưới đây:
A. Mạch phát sóng điện từ. B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng. D. Mạch khuếch đại.
[
]
Câu 6: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 4(H. Cho (2 = 10 Để thu được sóng điện từ có bước sóng 240m, thì tụ điện có giá trị điện dung là:
A. 16nF B. 8nF
C. 4nF D. 24pF
[
]
Câu 7: Sóng điện từ và sóng cơ không có chung tính chất nào ?
A. Có thể bị phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa.
B. Mang năng lượng.
C. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường
D. Truyền được trong chân không
[
]
Câu 8: Muốn tần số dao động của mạch tăng 2 lần. Trong đó độ tự cảm cuộn dây không đổi thì điện dung của tụ phải:
A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần
C. Tăng 4 lần D. Giảm 4 lần
[
]
Câu 9: Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn nhằm chứng minh:
A. Sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc
B. Ánh sáng mặt trời không phải là ánh sáng đơn sắc
C. Lăng kính không làm đổi màu của ánh sáng qua nó.
D. Ánh sáng bất kỳ màu gì qua lăng kính đều bị lệch về phía đáy
[
]
Câu 10: Thí nghiệm nào dùng để đo bước sóng ánh sáng:
A. Thí nghiệm về tán sắc ánh sáng của Niutơn
B. Thí nghiệm về tổng hợp ánh sáng trắng
C. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Yâng
D. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn
[
]
Câu 11: Chọn câu sai:
A. Các nguồn phát quang phổ liên tục giống nhau thì các nguồn có nhiệt độ bằng nhau.
B. Các nguyên tố khác nhau có thể cho quang phổ vạch giống nhau nếu các nguồn có cùng nhiệt độ.
C. Quang phổ vạch, do các chất khí hay hơi có áp suất thấp nung nóng phát ra.
D. Quang phổ liên tục được phát ra khi nung nóng chất rắn, chất lỏng hay khí có áp suất lớn.
[
]
Câu 12: Tia tử ngoại không có tác dụng nào ?
A. Quang điện B. Thắp sáng
C. Kích thích sự phát quang D. Sinh lí
[
]
Câu 13: Để phân biệt được tia X và tia tử ngoại dựa vào tính chất nào ?
A. ion hóa một số chất B. Đâm xuyên qua giấy, vải, gỗ
C. Làm đen kính ảnh D. Phát quang nhiều chất
[
]
Câu 14: Trong thí nghiệm Iâng, nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,4(m khoảng vân đo được là 0,2 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,7(m thì khoảng vân là:
A. 0,35mm B. 0,3mm
C. 0,4mm D. 0,45mm
[
]
Câu 15: Ánh sáng màu lam có tần số là bao nhiêu? Cho c = 3. 108m/s
A. 6.1015Hz B. 6.1014HZ
C. 6.1013Hz D. 6.1012Hz
[
]
Câu 16: Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách hai khe sáng là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn
No_avatar
day la lop may vayThè lưỡi
 
Gửi ý kiến