Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GDCD 6-7-8 - 9 HK II (2010-2011)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Duy Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:16' 23-04-2011
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 189
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN XUÂN LỘC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 6 HỌC KÌ II
NH : 2010-2011

Câu 1: công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Câu 2: công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Câu 3: thực hiện trật tự an toàn giao thông
Câu 4: quyền và nghĩa vụ học tập
Câu 5: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Câu 6: quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 7 HỌC KÌ II
NH : 2010-2011
Trẻ em có những quyền nào? Kể tên
thế nào là tài nguyên thiên nhiên? Học sinh chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
thế nào là di sản văn hoá? Hãy lấy ví dụ về di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể?
thế nào là quyền tự do tín ngưỡng? Thế nào là mê tín dị đoan? Hậu quả của việc mê tín dị đoan?
nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam: sự ra đời và cơ cấu tổ chức?
Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 8 HỌC KÌ II
NH : 2010-2011
1. Bài 13 :
- Nắm kĩ khái niệm, tác hại của TNXH
- Liên hệ được bản thân để tránh xa TNXH
- Hiểu được các TNXH
2. Bài 14 :
- Nắm kĩ khái niệm, tác hại và các con đường lây truyền ,biện pháp phòng tránh HIV/S
- Liên hệ bản thân
3. Bài 16 :
- Nắm kĩ các quyền của quyền sở hữu tài sản của công dân
- Hiểu được những hành vi đúng, sai trong việc thực hiện quyền sở hữu tài sản của công dân
- Vận dụng để xử lý tình huống
4. Bài 17 :
- Hiểu được việc làm đúng và chưa đúng trong việc thực hiện nghĩa vụ tôn trọng lợi ích nhà nước và lợi ích công cộng
5. Bài 18 :
- Nắm kĩ khái niệm, phân biệt giữa quyền khiếu nại và tố cáo
- Biết vận dụng các quyền khiếu nại và tố cáo trong từøng trường hợp cụ thể
6. Bài 20 :
- Nắm kĩ khái niệm, cơ quan ,thủ tục ban hành Hiến pháp
- Thời gian ban hành Hiến pháp ( từ 1945 đến nay )
- Nắm được các cơ quan ban hành Hiến Pháp và các văn bản Pháp luật khác
- Vận dụng kiến thức bài học để làm bài tập
7. Bài 21 :
- Nắm kĩ khái niệm ,bản chất, vai trò của Pháp luật Việt Nam
- Biết phân biệt giữa Đạo đức và Pháp luật
- Nắm được một số luật cơ bản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD KHỐI 9 HỌC KÌ II
NH : 2010-2011

Câu 1: Thế nào là hôn nhân? Nguyên tắc cơ bản của công dân trong hôn nhân?
Câu 2: quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Câu 3: Vì sao nói lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân?
Câu 4: Thế nào là vi phạm pháp luật? có mấy loại vi phạm pháp luật và nội dung? Thế nào là trách nhiệm pháp lí của công dân? Có mấy loại trách nhiệm pháp lí và nội dung?
Câu 5: Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Nêu các việc làm của công dân trong việc tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
Câu 6: Vì sao công dân phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc
Câu 7: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật ?


No_avatar
La hétKhócChưa quyết định
No_avatarf
sao hok hỉu j hjt vậy?
 
Gửi ý kiến