Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra cuối kỳ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Giang Sơn
Ngày gửi: 16h:32' 30-04-2011
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 738
Số lượt thích: 0 người
Lớp 2 ………… Tên : ………………………….......... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN : TOÁN - LỚP 2 Năm học : 2010 - 2011 Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: a. Tìm x: 4 x x = 32 A. x = 36 B. x = 28 C. x = 7 D. x = 8 b. Tìm y: y : 3 = 20 A. y = 17 B. y = 60 C. y = 23 D. y = 10 c. Biết độ dài các cạnh của hình tam giác ABC: AB = 30 cm, BC = 15 cm, AC = 4 dm. Chu vi hình tam giác ABC là: A. 85 cm B. 80 cm C. 49 cm D. 85 dm d. Độ dài đường gấp khúc gồm 5 đoạn thẳng có số đo lần lượt 6 cm, 9 cm, 7 cm; 1 dm là: A. 22 cm B. 32 dm C. 32 cm D. 23 cm Bài 2: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 580 ; .......... ; 660 ; 700, .............. . 976 ; 994 ; 992 ; ........... ; .............. . Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 57 + 39 92 – 48 306 + 293 875 – 64 Bài 4: (1 điểm) Tính: 5 x 7 + 25 =………………… 20 : 4 x 6 =…………………… =………………… =…………………… 3 : 3 x 0 = ………………. 0 : 5 x 1 =…………………… =………………… =…………………… Bài 5: (1 điểm) Điền dấu > , < , = vào ô trống thích hợp: 68 cm 6 dm 7 cm 3 m 4 cm 30cm + 4 cm ............... ............... ................. Bài 6: (2 điểm) Giải bài toán sau: Quyển sách thứ nhất dày 356 trang, quyển sách thứ hai mỏng hơn quyển sách thứ nhất 12 trang. Hỏi quyển sách thứ hai dày bao nhiêu trang? Bài 7: (1 điểm) Tính tổng của số bé nhất có ba chữ số số và lớn nhất có hai chữ số. Phòng giáo dục TP. Vũng Tàu Trường Tiểu học Thắng Nhất
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II -NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN (Thời gian 40 phút-không kể thời gian giao đề) Bài 1: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: a. Trong số 684 chữ số 6 có giá trị là: A. 60 B. 600 C. 6 b. Cho 2 m 5 dm = .........cm. Số thích hợp để điềm vào chỗ trống là: A. 25 B. 205 C. 5 Bài 2: (1 điểm) Khoanh vào số: a. Lớn nhất: 657 , 576, 756, 765. b. Bé nhất : 898 , 889, 998, 1000. Bài 3: (1 điểm) Đọc, viết các số sau: 171: ............................................................... Một nghìn: ........................................ 435: ............................................................... Chín trăm, hai đơn vị: ...................... Bài 4: (3 điểm) a. Đặt tính rồi tính: 47 + 53 82 – 36 467 + 53 519 – 407 b. Tính: 800 đồng + 200 đồng – 400 đồng = ........................... 36 l : 4 x 1l = ................ =……………… = ................ Bài 5: (1 điểm) a. Tìm x: b. Khoanh vào  số cái bút trong hình sau: 3 x x = 24 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ................... ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ................... ( ( ( ( ( ( ( ( Bài 6: (3 điểm) Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2° có bao nhiêu học sinh? Bài giải Họ và tên: .......................................Lớp: ........ Số báo danh: ................. Số phách:................
TRƯỜNG TH MẠC THỊ BƯỞI LỚP 2A Thứ ….ngày…..tháng …..năm 2011 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM
 
Gửi ý kiến