Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

De on Toan cuoi ki II lop 2 tong hop

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Liên
Ngày gửi: 21h:03' 05-05-2011
Dung lượng: 208.0 KB
Số lượt tải: 3335
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: Lớp: 2…
Phiếu ôn tập toán cuối học kỳ II - số 1
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số 4 trăm 5 chục 7 đơn vị được viết là:
A. 475 B. 447 C. 457
Câu 2: Hình có  số ô vuông được tô màu?


Hình A Hình B Hình C
Câu 3: Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
A. 12 giờ
B. 9 giờ
C. 10 giờ
Câu 4: 1 km = ….. m
A. 1000m B. 100m C. 10m
Câu 5: Cho phép chia : 20 : 5 = 4. Số chia là :
A. 3 B. 5 C. 4
Câu 6: Cho hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : AB = 10cm , BC = 5 cm ,AC = 10cm . Vậy chu vi hình tam giác ABC là :
A. 15cm B. 25cm C. 20cm

PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
67 – 52 312 + 252
…………………….. ………………………….
…………………….. ………………………….
…………………….. ………………………….
Bài 2: Điền dấu (> ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : (1điểm)
a. 317 + 371 …. 371 + 317 b. 200 ….. 400 - 300
Bài 3 : Tìm x biết (2 điểm)
x : 5= 7 x x 2 = 8
................................ ...............................
................................ ...............................
................................ ...............................
Bài 4 : (2 điểm) Một túi có 3 kg gạo. Hỏi 7 túi như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5 : Số? (1đ)
Họ và tên: Lớp: 2…
Phiếu ôn tập toán cuối học kỳ II - số 2
Câu 1: Đọc viết các số thích hợp ở bảng sau: (1đ)
Đọc số
Viết số

Bảy trăm hai mươi ba
..................................................................................

Tám trăm mười lăm
..............................................................................

...............................................................................................
419

...............................................................................................
500


Câu 2: Điền tiếp các số vào chỗ chấm thích hợp: (2đ)
216; 218; 220; ..........; ..............;
310; 320; 330; ..........; ...............;
Câu 3: Đặt tính rồi tính: (2đ)
532 + 245 351 + 46 972 – 430 589 - 35
........................... ......................... .......................... ................................
........................... ........................ .......................... ................................
........................... ........................ .......................... ................................
Câu 4:Tìm x, biết: (2đ)
a/ x x 3 = 12 b/ x : 4 = 5
……………………… ………………….
……………………… ………………….
Câu 5: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 24mm, 16mm, 28mm. (1đ)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 3 con bò có tất cả bao nhiêu chân? (1đ)
Giải
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (1đ)
Hình bên có ……. hình tam giác.

Họ và tên: Lớp: 2…
Phiếu ôn tập toán cuối học kỳ II - số 3
A. Phần trắc nghiệm: (3đ)
Bài 1. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 111 ; ; 113 là:
A. 112 B. 113 C. 114 D. 117
Bài 2. Số 144 đọc là:
A. Mười bốn bốn B. Một trăm bốn mươi bốn
C. Một bốn mươi bốn D. Một bốn bốn
Bài 3. m = 1 km. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000
Bài 4. Một tuần lễ có 2 ngày nghỉ. Vậy em còn đi học mấy ngày trong tuần?
A. 3 ngày B. 5 ngày C. 6 ngày D. 7 ngày
Bài 5. Để mua được một con tem giá 1000 đồng Việt Nam, số tờ giấy bạc 500
 
Gửi ý kiến