Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi và đáp án thi BT Chi bộ giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Đức Tình (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:15' 16-02-2009
Dung lượng: 140.0 KB
Số lượt tải: 878
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ TRUNG SƠN

CÂU HỎI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2008

PHẦN LÝ THUYẾT

1- Hỏi: Đồng chí hãy nêu quy trình tổ chức lễ kết nạp Đảng viên của chi bộ?
Trả lời: Tại điều 4 (3.12), Hướng dẫn số 03-HD/TCTW, ngày 29-12-2006
“ Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” Quy định:
a) Khi có Quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên kịp thời, không để chậm quá 30 ngày, kể trừ ngày nhận được quyết định.
b) Lễ kết nạp đảng viên phải tổ chức trang nghiêm, tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp 2 người trở lên trong cùng một buỗi lễ).
Chương trình buổi lễ kết nạp:
1-Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)
2-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
3-Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;
4-Đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng.
5-Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở hoặc BCH công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có)
6-Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người kết nạp đứng nghiêm);
7-Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;
8-Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;
9-Đại diện Đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
10-Bế mạc ( hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2-Hỏi: Đ/c hãy nêu thủ tục đảng viên xin được miễn công tác và sinh hoạt?. Quyền hạn và trách nhiệm của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt?
Trả lời: Tại Điều 7, Quy định số 23 QĐ/TW, ngày 31-10-2006 “về thi hành Điều lệ Đảng”. Quy định:
Đảng viên tuổi cao, sức yếu xin miễn công tác và sinh hoạt Đảng bằng cách tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét, quyết định. Chi uỷ hoặc bí thư chi bộ báo cáo Cấp uỷ cấp trên trực tiếp biết.
Đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác có quyền hạn và trách nhiệm như sau:
- Được dự đại hội đảng viên, được chi uỷ hoặc bí thư chi bộ thông báo về nghị quyết và chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, Đảng bộ như đối với đảng viên đang sinh hoạt.
- Được xét tặng huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn;
- Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;
- Bản thân phải gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng.

3- Hỏi: Đ/c hảy nêu quy định về kết nạp lại người vào Đảng.
Trả lời: Tại điều 4 quy định số 23 QĐ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2006 “Về thi hành Điều lệ Đảng ”, quy định:
Người được xét kết nạp lại vào Đảng phải có các điều kiện sau:
- Có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng quy định tại điều 1 Điều lệ Đảng.
- Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự ở mức ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích ), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng phải được Ban thường vụ Tỉnh, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, Cấp uỷ có thẩm quyền (Huyện uỷ và tương đương) xem xét quyết định.
- Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các điểm 1,2,3 điều 4 Điều lệ Đảng.
Đối tượng không xem xét kết nạp lại:
- Không xem xét kết nạp lại những trường hợp trước đây ra khỏi Đảng vì lý do: Vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định của Bộ Chính trị; tự bỏ sinh hoạt Đảng, làm đơn xin ra khỏi Đảng(trừ trường hợp vì lý do đặc biệt khó khăn);gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị phạt tù vì tội tham nhũng, bị án hình sự tới mức nghiêm trọng.
- Chỉ kết nạp lại một lần.
- Những đảng viên được kết nạp lại
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓