MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI TIN HOC LOP 8 HKII 10-11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: TQT
  Người gửi: Trần Thị Loan (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:38' 09-05-2011
  Dung lượng: 6.8 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra:
  ....../....../2010
  đề kiểm tra học kỳ II_45 phút
  Môn: Tin học Khối: 8
  
  
  I. Mục tiêu đánh giá:
  Đánh giá kiến thức, kỷ năng của hs về các phần lý thuyết đã học
  II. Mục đích, yêu cầu của đề:
  Về kiến thức:
  Kiểm tra kiến thức của Hs về Ngôn ngữ lập trình Pascal.
  Về kỷ năng:
  Thiết lập chương trình đúng, vận dụng lý thuyết để viết chương trình căn bản.
  III. Đề bài:
  A. Ma đề:
  Nội dung
  Chương trình học kì II
  
  Biết
  1c 2d 3a
  
  Hiểu
  4.c 5.c 6.b
  
  Vận dụng
  Câu 7 câu 8
  
  
  B. ĐỀ:
  I . trắc nghiệm: Khoanh tròn vào đáp án đúng .
  Câu 1 : Phần mềm Geogebra dùng để:
  a. Học vẽ hình b. Học địa lý c. Luyễn gõ phím nhanh d. Học tính toán
  Câu 2 : Để chạy chương trình trong Turbo Pascal ta dùng tổ hợp phím nào ?
  a. Shitf + F9 b. Alt + F9 c. F9 d. Ctrl + F9
  Câu 3 : Trong Pascal, lệnh For .... to ...... do... là lệnh
  a. Lặp với số lần biết trước; b. Lặp với số lần chưa biết trước; c. Lệnh điều kiện;
  Câu 4 : Trong các câu lệnh sau câu lệnh nào đúng ?
  a. For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘lenh dung’); b. For i:= 1 to 10 do; writeln(‘lenh dung’);
  c. For i:= 1 to 10 do writeln(‘lenh dung’); d. For i:= 10 to 1 do writeln(‘lenh dung’);
  Câu 5 : s := 0; n := 0;
  While s <= 10 do begin n = n + 1; s := s + n; end;
  ý nghĩa của đoạn chương trình trên là :
  a. Tính tổng của 10 số tự nhiên
  b. Tính tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên
  c. Tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại
  d. Tính tổng của n số tự nhiên đến khi tổng lớn hơn 10 thì dừng lại
  Câu 6 : Câu lệnh nào sau đây là đúng ?
  a) x := 5 while x < 15 do x := x + 2;
  b) x := 5; while x < 15 do x := x + 2;
  c) x := 5; while x := 15 do x := x + 2;
  d) x := 5; while x < 5 ; do x := x + 2;
  II Tự luận
  Câu 7 (4 điểm) : Viết chương trình nhập vào các số thực x (biểu diễn điểm của một số học sinh). Vòng lặp dừng lại khi tổng các điểm lớn hơn 150. In ra tổng điểm
  Câu 8 : (3 điểm) : Viết chương trình tính và in ra tổng A sau:
  A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........+ n
  Với n nhập vào từ bàn phím.


  C. đáp án - biểu điểm
  môn: tin học 8


  đề 02
  I. trắc nghiệm: (3 đ) Mỗi câu 0,5 điểm
  Câu : 1a 2d 3a 4c 5c 6b
  II Bai tập: (7
  Câu 7: ( 4 đ)
  Program bai7;
  Uses crt;
  Var x, t: Real;
  Begin clrscr;
  Writeln(‘Hay nhap vao so thuc dau tien:’); Readln(x);
  T := 0;
  While T < 150 do
  Begin
  T := T + x;
  Writeln(‘Tong chua du 100 hay nhap tiep:
  No_avatar
  dõm quá đi thôi?!hehe
  No_avatar
  mình muốn tìm bài thi công nghệ 8 mà dạng vẽ sơ đố á! nhưng sao k có j` hết zậy????????????????
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓