Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Cấu trúc đề thi tuyển lớp 10 (Toán-Văn)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SGDĐT Đồng Tháp
Người gửi: Lê Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:51' 12-05-2011
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 560/SGDĐT-GDTrH Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2011
V/v ôn tập thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Thực hiện công văn số 40/UBND-VX ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2011-2012; công văn số 18/HD-SGDĐT ngày 08/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2011-2012; nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT, trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt trong nội bộ đơn vị, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương thi tuyển vào lớp 10 THPT theo công văn số 40/UBND-VX ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh.
2. Phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS thực hiện các nội dung sau:
a) Triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 9, nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011- 2012.
b) Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tuyển sinh chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, đảm bảo thời gian; tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, chú trọng việc giúp học sinh thông hiểu và vận dụng kiến thức.
c) Giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các chương, bài khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu là chương trình lớp 9: nội dung tổng hợp của tất cả các chủ đề đã được ôn tập. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách thức sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu hướng dẫn ôn tập của NXBGDVN.
d) Thông báo rộng rãi cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 (phụ lục đính kèm) đến tận giáo viên, học sinh để chủ động trong ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng dẫn học viên TN THCS hệ GDTX năm học 2010-2011 có nhu cầu thi tuyển vào các trường THPT
Yêu cầu các phòng GDĐT triển khai đầy đủ nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc cần liên hệ với phòng GDTrH để được hướng dẫn giải quyết.
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Giám đốc, các phó Giám đốc (để b/c); (dã ký)
- Truởng các phòng cơ quan Sở (để biết);
- Trường THPT (để biết);
- Lưu: VT, h (75b). Phan Thị Thu Hà
Phụ lục: Kèm theo công văn số 560 /SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 5 năm 2011

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học 2011 – 2012

A. Yêu cầu chung đối với đề thi:
1. Yêu cầu đề thi: Nằm trong phạm vi chương trình cấp THCS chủ yếu ở lớp 9 THCS và kiểm tra được các kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của thí sinh.
2. Độ khó của đề thi:
- Môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (không chuyên) phân bố trên 3 mức độ: mức nhận biết 40%, mức thông hiểu 30%; mức vận dụng 30%;
- Môn chuyên phân bố trên 3 mức độ: nhận biết 30%, thông hiểu 30%, mức vận dụng 40%.
B. Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT
I. CÁC MÔN KHÔNG CHUYÊN
1. Môn Toán : thời gian làm bài 120 phút; gồm 2 phần tự luận:
Phần Đại số: 3 bài toán tổng cộng 6 điểm.
Phần Hình học: 2 bài toán, tổng cộng 4 điểm.
Bài 1.(2 điểm): Rút gọn và tính giá trị biểu thức.
Bài 2.(2 điểm): Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 3.(2 điểm): Bài toán liên quan đến hàm số
 
Gửi ý kiến