Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quỳnh Lưu 1-Lần 4/2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Văn Thành(VÔ CƠ), Phạm Văn Trường(HỮU CƠ)
Người gửi: Phạm Văn Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:58' 15-05-2011
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài:90 phútMã đề thi 135

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.

Câu 1: Xét phản ứng: H2 + I2(khí) ( 2HI. Trong điều kiện đẳng nhiệt, khi tăng áp suất của hệ thì tốc độ phản ứng thuận như thế nào?
A. Giảm. B. Tùy thuộc vào nhiệt độ thì có thể tăng hoặc giảm
C. Tăng. D. Không đổi.
Câu 2: Oxi hóa hoàn toàn 7,8 gam hai ancol đơn chức, bậc một, là đồng đẳng liên tiếp nhau bằng CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp hơi X có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. X làm mất màu vừa đủ 200ml dung dịch Br2 xM. Giá trị của x là
A. 2 B. 0,5 C. 1,5 D. 1
Câu 3: Khi cho chất rắn X tác dụng với H2SO4 đặc đung nóng sinh ra chất khí Y không màu. Khí Y tan rất nhiều trong nước, tạo ra dung dịch axit mạnh.Nếu cho dung dịch Y đậm đặc tác dụng với MnO2 thì sinh ra khí Z màu vàng nhạt, mùi hắc.Khi cho một mẩu Na tác dụng với khí Z trong bình, lại thấy xuất hiện chất rắn X ban đầu. X, Y,Z lần lượt là các chất sau:
A. Na2S, H2S, S B. NaI, HI, I2 C. NaCl, HCl, Cl2 D. NaBr, HBr, Br2
Câu 4: Ở t 0C, p-H2N-C6H4-OH là chất rắn không tan và trong nước giả sử chỉ tồn tại 2 cân bằng:
p-H2N-C6H4-OH(rắn)  p-H2N-C6H4-O-(tan) + H+ Ka = 10-11
p-H2N-C6H4-OH(rắn) + H2O  p-H3N-C6H4-OH(tan) + OH- Kb = 10-9
pH để ở t 0C tổng nồng độ [p-H2N-C6H4-O-] + [ p-H3N-C6H4-OH] là bé nhất?
A. 10 B. 6 C. 8 D. 2
Câu 5: Phát biểu nào sau đây về glucozơ và fructozơ là chưa chính xác?
A. Hidro hóa glucozơ và fructozơ thu sobitol
B. phân saccarozo thu glucozơ và fructozơ
C. Glucozơ và fructozơ đều có đầy đủ tính chất của anđehit
D. Ở dạng hở, cả glucozơ và fructozơ đều có 5 nhóm –OH trong phân tử
Câu 6: Trong hỗn hợp CH3OH và C2H5OH có các loại liên kết hiđrô sau:

Loại liên kết hiđrô bền nhất và kém bền nhất lần lượt là:
A. (IV) và (III) B. (III) và (IV) C. (II) và (II) D. (I) và (II)
Câu 7: X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là:
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 8: Cho các phản ứng:
(1) O3 + dung dịch KI → (2) F2 + H2O 
(3) MnO2 + HCl đặc  (4) H2S + dung dịch Cl2 →
Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).
Câu 9: Hỗn hợp Ca và CaC2 tác dụng với H2O dư thu được hỗn hợp khí X ( = 5). Để trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 600 ml dung dịch HCl 0,5 M. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu.
A. 7,2 g B. 6,9 g C. 10,8 g D. 14,4
No_avatar
Thầy Trường ơi thầy giải dùm em câu 12 đi em làm không được. Cho em hỏi câu 19 lun, em phải viết công thức phân tử của 2 peptit ra rồi cho đốt cháy, mà làm cách nì dài quá, tính toán cũng phức tạp nữa, thầy có cách nào gọn hơn ko ạh
No_avatar
các bạn đều nói là khó,em cũng tự làm xem sao,em cảm ơn thâyMỉm cười
 
Gửi ý kiến