Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề cương ôn thi vao 10 ( đủ dạng toán)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lê Thúy Huyền
Ngày gửi: 21h:43' 29-05-2011
Dung lượng: 212.5 KB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người
Đề cương ôn tập vào lớp 10
Bài 1: DẠNG RÚT GỌN:
a) Rút gọn . Tính giá trị của M tại x = 2.
b) Tính : 
Tính: 
Tính: 
e) 
f) 
g) Tính 
a) Tính giá trị biểu thức: 
Câu 2; Cho biểu thức với x0 và x 1
aRút gọn biểu thức P .
b)Chứng minh rằng khi thì P = 
Câu 3:. Cho biểu thức:
 với x ( 0; x ( 4; x ( 9
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi .
Câu 4. Cho biểu thức với a > 0; 
a).Rút gọn A
b)Tìm a để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Câu 5 Cho biểu thức A = .
a)Nêu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A.
b)Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.
Câu 6 Cho biểu thức: A = 
a/ Rút gọn biểu thức A.
b/ Tìm x để A < 2.
c/ Tìm x nguyên để A nguyên.
Câu 7 Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức K.
b) Tính giá trị của K khi a = 3 + 2
c) Tìm các giá trị của a sao cho K < 0.
Câu 8 . Cho biểu thức : M = 
a, Rút gọn biểu thức M.
b, Tính giá trị của M khi a = 
Câu 9 Cho biểu thức : A = , với x0 và x9.
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị của x để A = 1/3
Câu 10 Cho biểu thức M = 
a. Tìm ĐKXĐ của M.
b. Rút gọn M.
Câu 11 Cho biểu thức A = , với x ≥ 0 và x ≠ 4.
1/ Rút gọn biểu thức A.
2/ Tính giá trị của biểu thức A khi x = 25.
3/ Tìm giá trị của x để A = -1/3.
Bài 2 : GIẢI PT VÀ HỆ PT :
Không dùng máy tính cầm tay , hãy giải phương trình và hệ phương trình sau :
1. Giải phương trình : a) b) x2 - 2x – 7 = 0 c) x4- 5x2+ 4 = 0
d) e) 3(x – 1) = 2+x f) x2 + 5x – 6 = 0
2.
a) Xác định các hệ số a, b biết rằng hệ pt ax + 2y = 2
bx – ay = 4 có nghiệm ( -).
b) Tìm các giá trị của a và b để hệ pt a x + by = 3
2a x – 3by = 36 có nghiệm là : ( 3 : - 2)
3.Giải HPT:a) c) d) e)
Bài 3 ĐỒ THỊ:
C1: Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3 có đồ thị là đường thẳng (d)
a) Xác định hệ số a , biết đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = 3x .Vẽ (d_ với hệ số a vừa tìm được.
b) Đường thẳng (d’) có dạng y = x + 1 cắt đường thẳng (d) ở câu a) tại điêm M .Xác định tọa độ điểm M.
C 2; Cho phương trình bậc hai sau, với tham số m.
x2 – (m + 1)x + 2m – 2 = 0 (1)
Giải phương trình (1) khi m = 2.
Tìm giá trị của tham số m để x = -2 là một nghiệm của phương trình (1).
C 3; Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng và (m là tham số). Tìm m để ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.
C4: Cho phương trình x2 – x + 1 – m ( m là tham số ).
Tìm điều kiện của m để phương trình đã cho có nghiệm
C5: Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ :
; 
Tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của (d) và (P).
C 6: . Cho hàm số : y = x2 có dồ thị là (P).
Vẽ (P).
Bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của (P)
với đường thẳng (d) : y = - x + 2
C7;
 
Gửi ý kiến