Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi kiem tra kien thuc giao vien

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thùy Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:11' 05-06-2011
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT
NGUYÊN BÌNH
------
ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2010 - 2011
--------
Thời gian làm bài: 90 phút


Giáo viên ghi rõ mã đề vào Phiếu trả lời trước khi làm bài
(Đề kiểm tra gồm 5 trang).
I. PHẦN CHUNG CHO CÁC GIÁO VIÊN: 2 điểm (Gồm 8 câu; làm đúng mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Theo Luật Giáo dục, Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trung học cơ sở là:
A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; B. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm;
C. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng chuyên ngành của các khoa, trường sư phạm;
D. Cả ba ý A, B và C ;
Câu 2. Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, hệ thống trường trung học có các loại hình nào?
A. Trường công lập và dân lập; B. Trường công lập và tư thục;
C. Trường công lập, dân lập và tư thục; D. Trường công lập, tư thục và bán công;
Câu 3. Mỗi lớp ở cấp THCS và THPT có bao nhiêu học sinh?
A. Trên 40 hs
B. Trên 45 hs;
C. Không quá 45 hs;
D. Cả ba ý A, B, C;

Câu 4. Tổ chuyên môn trường trung học cơ sở không có nhiệm vụ nào sau đây?
A. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường, Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
B. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục và Phân phối chương trình;
C. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
D. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
Câu 5. Hạnh kiểm học sinh THCS được xếp thành các loại nào?
A. Thành hai loại: tốt và khá;
B. Thành ba loại: tốt, khá, trung bình;

C. Thành bốn loại: tốt, khá, trung bình, yếu;
D. Thành 5 loại: tốt, khá, Tb, yếu, kém;

Câu 6. Học lực học sinh THCS được xếp thành các loại nào?
A. Thành hai loại: giỏi và khá;
B. Thành ba loại: giỏi, khá, trung bình;

C. Thành 4 loại: giỏi, khá, trung bình, yếu;
D. Thành 5 loại: giỏi, khá, Tb, yếu, kém;

Câu 7. Một học sinh THCS có bảng điểm tổng kết học kỳ I như sau:
Văn
Sử
Địa
Anh
GD CD
Mỹ thuật
Toán
Lý
Hóa
Sinh
Công nghệ
Thể dục
Tbm
HKI

7.5
8.6
8.6
8.3
8.5
8.2
8.2
8.3
6.4
7.9
8.6
8.5
8.1

Học sinh trên đây xếp học lực loại nào?
A. Giỏi ;
B. Khá ;
C. Trung bình khá ;
D. Trung bình ;

Câu 8. Chủ đề năm học 2010-2011 được Bộ GD&ĐT xác định là chủ đề nào?
A. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
B. "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục";
C. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
D. Cả ba ý: A, B và C.

II. PHẦN RIÊNG CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH: 8 điểm
(Gồm 80 câu; làm đúng mỗi câu 0,1 điểm)

I. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete each sentence.
Câu 1. The men and animals ............were coming through the streets made a big cloud of dust.
A. who B. that C. which D. whom
Câu 2. My letter ............ have come yesterday, but it didn`t.
A. ought B. should C. can D. must
Câu 3. Phone me before eight; ............I`ll be too busy to talk to you.
A. otherwise B. whether C
 
Gửi ý kiến