Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chuyen de hinh hoc lop 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hiền
  Ngày gửi: 15h:19' 11-06-2011
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 251
  Số lượt thích: 0 người
  Chuyên đề hình học- lớp 3
  Bài 1: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 24 m và chiều rộng bằng chiều dài. Một hình vuông có cạnh bằng chiều dài của hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ?
  Bài 2:Một hình chữ nhật có chu vi là 94 cm. Nếu giảm chiều dài đi 9 cm thì diện tích bị giảm đi 180 cm2. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật ban đầu ?
  Bài 3:Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài. Nếu mở rộng chiều dài thêm 15 cm và chiều rộng thêm 105 cm thì được một hình vuông. Tính chu vi hình chũ nhật ban đầu ?
  Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 44cm. nếu tăng chiều rộng lên 2cm và bớt chiều dài đi 2 cm thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tìm chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.
  Bài 5: Một mảnh giấy hình chữ nhật có chu vi là 120 cm. Tính diện tích mảnh giấy đó, nếu chiều rộng thêm 5 cm, chiều dài bớt 5 cm thì mảnh giấy đó trở thành hình vuông.
  Bài 6 : Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
  Bài7: Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.
  Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm2.
  Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.
  Bài 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 14m. Nếu chiều rộng tăng 2m, chiều dài giảm 3m thì mảnh đất đó trở thành hình vuông.Tính chu vi mảnh đất đó.
  Bài 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.
  Bài 11: Nếu bớt một cạnh hình vuông đi 4cm thì được hình chữ nhật có diện tích kém diện tích hình vuông 60cm2. Tính chu vi hình vuông đó.
  Bài 12: Một hình vuông có chu vi là 24cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của hình vuông và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật. Tính diện tích mỗi hình đó.
  Bài 13: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?
  Bài 14: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32cm2
  Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
  Bài 16: Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?
  Bài 17: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật .Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.
  Bài 18 : Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m . Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng .
  Bài 19: Một hình
  No_avatar

  Bai giai

  No_avatar

  có nghĩa là gì

   
  Gửi ý kiến