Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Những bài toán hay và khó Lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu Tầm
Người gửi: Hoàng Ngọc Huynh
Ngày gửi: 22h:53' 12-06-2011
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 4505
Số lượt thích: 0 người
NHỮNG BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ LỚP 3
Bài 1 : Không tính kết quả cụ thể , hãy so sánh :
A=abc + mn + 352
B=3bc + 5n + am2
A=a x ( b+1 )
B=b x (a + 1) (với a>b)
A=28x5x30
B=29x5x29
Bài2 : Không tính giá trị của biểu thức hãy điền dấu ( >;<;= ) thích hợp vào chỗ trống :
(156+78) x 6 ………….156x6+79x6
(1923-172)x8………….1923x8-173x8
(236-54)x7…………….237x7-54x7
Bài 3: Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây :
a)576+678+780-475-577-679
b) (126+32)x(18-16-2)
c) 36x17x12x34+6x30
Bài 4 : Tìm X :
a)X x 6=3048:2
b)56:x=1326-1318
Bài 5 :
Với 8 chữ số 8,hãy lập các sao cho tổng các số đó bằng 1000.
Bài 6:
Tìm 1 số có 4 chữ số ,biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chuĩư số hàng chục và gấp đôi chữ số hang nghìn đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.
Bài 7 :
Tìm số có 2 chữ số ,biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77.
Bài 8 :
Từ 3 chữ số 2,3,8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A.Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B.Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750.
Bài 9:Từ 3 chữ số 3,4,5 viết tất cả các số có ba chữ số(mỗi chữ số không được lặp lại )
Bài 10 :Viết số gồm :
a)5 chục và 5 đơn vị
6 chục và 0 đơn vị
3 nghìn và 3 đơn vị
b)5 trăm 5 chục và 5 đơn vị
6 trăm 1 chục và 3 đơn vị
60 nghìn 6 trăm và 6 đơn vị
A trăm b chục c đơn vị
(a;b;c là chữ số ,a khác 0)
Bài 11 :Số 540 thay đổi như thế nào nếu :
a)Xoá bỏ chữ số 0
b)Xoá bỏ chữ số 5
c)Thay chữ số 4 bởi chữ số 8
d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau

Bài 12 :
a)Trường hợp nào tổng của hai số bằng 1 trong hai số hạng của nó ?
b)Hai số nào có tổng bằng số bé nhất khác 0 ?
c)Hai số khác 0 nào có tổng bé nhất ?
Bài 13 : Hãy viết thêm vào các dãy số sau đây sao cho mỗi dãy có đủ 10 số hạng.
a)1,3,5,7,...
b)1,3.9,27,...
c)1,4,5,9,14,...
Bài 14 :Cho dãy số 1,4,7,10,…Có tất cả 25 số hạng.Em hãy tính xem số hạng cuối cùng là số nào ?
Bài 15:Dãy số sau đây có bao số hạng:
1,6,11,16,21,……………………101.
Bài 16:
Có 5 hộp bi trong giống nhau nhưng có 1 hộp bi thứ phẩm Và 1 viên bi thứ phẩm nhẹ hơn 1 viên bi chính phẩm là 4g.Hỏi làm thế nào chỉ qua 1 lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm.(cho biết trước khối lượng của 1 viên bi chính phẩm)
Bài 17:
Có 2 kệ sách ,kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển,người ta chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai .Hỏi kệ thứ nhất còn nhiều hơn kệ thứ hai bao nhiêu quyển sách ?
Bài 18:
Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi.Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?
Bài 19:
Tuổi của bố Mai,mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai có tất cả 35 tuổi .Bố hơn Mai 30 tuổi.Hỏi tuổi của mỗi người la bao nhiêu ?
Bài 20:
Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo ,ngày thứ nhất nếu bán được 5 kg gạo nữa thì sẽ gấp 4 lần ngày thứ hai.Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài 21:
No_avatar

Lớp 1 cũng giải được. Lấy máy tính mà bấm

 

No_avatar

Chú này ngu thiệt, máy tính thì nói gì nữa.

No_avatar

nhờ các bác giải giúp toán 3

30 : ( x X 6 - 12 ) = 5

65 - x : 6 = 10 X 6

hy vọng khong là vớ vẩn

No_avatarf

de qua

 

No_avatarf

khokhanj` dau ma`

 

 

No_avatarf

30:(xX6-12)=5

     xX6-12=  30:5

     xX6-12=  6

     xX6     = 6+12

     xX6     = 18 

      2x.6  =  6:2

       x     = 3

 

 

 

No_avatarf

hoc truong nao ma cho ra de kho vay

 

No_avatar

Làm ơn chỉ giúp cách giải bài toán này với

Lan nghĩ môt sô có hai chữ sô. Nêsu công sô đó với 52 được bao nhiêu công 48 thì được môt sô có tôrng các chữ sô băng (=) 19. Tìm sô bạn nghĩ

No_avatar

Làm ơn chỉ giúp cách giải bài toán này với

Lan nghĩ môt sô có hai chữ sô. Nêsu công sô đó với 52 được bao nhiêu công 48 thì được môt sô có tôrng các chữ sô băng (=) 19. Tìm sô bạn nghĩ

Avatar

Củng dễ thôi bạn à! Ta gọi hai chử số chưa biết là ab. thi sau khi cộng với 52 va 48 thì được 1ab. Mà 1+a+b=19. => a+b=18. ma a, b là các số có 1 chử số. Vậy chỉ có thể a=b=9. Vậy số cần tìm là 99. Nguyễn Văn Quyền

 
Gửi ý kiến