Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KT 1 TIẾT TOÁN 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Hải Hiệp
Ngày gửi: 07h:03' 22-02-2009
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 476
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Lê Trung)
Họ và tên:…………………………..
Lớp …
Đề 1

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC 6
(Hết chương I)
Thời gian 45 phút
Điểm

Trắc nghiệm: (5đ)
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng
1) Nếu từng số hạng của một tổng chia hết cho 3 thì:
a) Tổng đó không chia hết cho 3. b) Tổng đó chia hết cho 3.
c) Tổng đó chia hết cho 6. d) Tổng đó chia hết cho 9.
2) Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì:
a) Số đó chia hết cho 2. b) Số đó chia hết cho 5.
c) Số đó chia hết cho 2 và 5. d) Số đó chia hết cho 3 và 9.
3) Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
a) 0 b) 2 c) 5 d) 0; 2; 5
4) Ta có 30  6 thì:
a) 6 là ước của 30. b) 30 là ước của 6.
c) 6 là bội của 30. d) 6 không là ước của 30.
5) Trong các tập hợp sau tập hợp nào cho ta tập hợp gồm các số nguyên tố:
a) {3; 4; 5} b) {2; 3; 9} c) {13; 17; 23} d) {1; 2; 11}
6) Phân tích số 98 ra thừa số nguyên tố ta được:
a) 98 = 2 . 7 b) 98 = 2 . 72 c) 98 = 22 . 7 d) 98 = 2 . 49
7) Giao của hai tập hợp A = {gà, vịt, heo, bò} và B = { trâu, bò, heo} là
a) {gà, heo} b) {bò, heo} c) {gà, heo, bò} d) {gà, heo, vịt, trâu}
8) Hai số được gọi là số nguyên tố cùng nhau nếu:
a) ƯCLN của bằng 1. b) BCNN của bằng 1.
c) ƯCLN của bằng 3. d) BCNN của bằng 3.
9) ƯCLN(12; 3) =
a) 12 b) 4 c) 1 d) 3
10) BCNN(8; 24) =
a) 8 b) 12 c) 24 d) 1

Tự luận: (5đ)
Câu 1: (1đ) Thực hiện phép tính
25 + ( 14 – 22) : 2
Câu 2: (2 đ) a) Tìm ƯCLN(24; 60).
b) Tìm ƯC (24; 60).
Câu 3: (2đ) Học sinh khối 6 trường THPT Đạ Tông năm học 2008 – 2009 trong khoảng 150 đến 220 học sinh. Biết rằng khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 5 thì vừa đủ không thừa một ai. Tính số học sinh khối 6 của trường.
---Bài làm---

Họ và tên:…………………………..
Lớp …
Đề 2

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỐ HỌC 6
(Hết chương I)
Thời gian 45 phút
Điểm

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Bài 1 : (2,0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
1) ƯCLN (12, 24) =
a) 8 b) 24 c) 6 d) 12
2) Các cặp số nào sau đây nguyên tố cùng nhau ?
a) 3 và 6 b) 4 và 5 c) 2 và 8 d) 9 và 12
3) Tổng 42 + 49 + 2100 chia hết cho :
a) 2 b) 3 c) 5 d) 7
4) Nếu (x – 2).30 = 0 thì x bằng :
a) 2 b) 30 c) 32 d) 15
Bài 2 : (1,0 điểm)
Điền dấu “(” vào ô thích hợp.
CÂU
ĐÚNG
SAI

1) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.2) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.3) Số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5.
No_avatarf

tại sao khi tải về lại trừ điểm nhỉ

Khóc

 
Gửi ý kiến