Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra số học 6 chương 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 24-08-2011
Dung lượng: 80.5 KB
Số lượt tải: 1351
Số lượt thích: 0 người
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
CHƯƠNG 3, MÔN TOÁN LỚP 6


I.MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA:
Thu thập thông tin để đánh giá mức độ nắm kiến thức và kỷ năng trong chương 3, số học lớp 6.
Đặc biệt là kỷ năng vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập cụ thể.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA :
Hình thức tự luận.

III.THIẾT LẬP MA TRẬN KIỂM TRA


Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1 Phân số
- Phân số bằng nhau.
T/c cơ bản phân số
Rút gọn phân số , phân số tối giản
Quy đồng mẫu số nhiều phân số
So sánh phân số
Biết khái niệm về phân số.
Biết k/n hai phân số bằng nhau.


Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số, trong tính toán với phân số.Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
2,0

1
1,0

2
3,0 điểm= 30%

2 Các phép tính về phân sốLàm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản.
Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phânSố câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1,0
2
1,5

3
3 điểm= 30%

3. Hỗn số. số thập phân. phần trăm

Biết khái niệm về hổn số, số thập phân, phần trăm.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,53
1,5 điểm= 15%

4. Ba bài toán cơ bản về phân số-Biết tìm giá trị phân số của một số cho trước .
- Biết tìm một số khi biết giá trị của một phân số của nó.
- Biết tìm tỉ số của hai số

- Giải được các bài tập thuộc ba dạng toán cơ bản về phân số


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %


2
2
1
1,0
1
2,0 điểm= 20%

5. Biểu đồ phần trămVẽ được biểu đồ phần trăm dưới dạng cột, ô vuông.


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %


1
1,0

1
1,5 điểm= 15%

Tổng số câu
Tổng số điểm %
2
2,5 25%
1
1,0 20 %
6
5,5 55%
 1
1,0 10%
10
10 điểm

IV.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 - CHƯƠNG 3

Câu 1 : (2 điểm) Nêu khái niệm hai phân số bằng nhau? Cho 2 ví dụ.

Câu 2 : (3 điểm) Tính?
a. 
b. 
c. 
Câu 3: ( 1 điểm) Tìm x, biết: 
Câu 4 : (2,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh, trong đó  số học sinh thích đá bóng, 30% thích đá cầu, số còn lại thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng chuyền?

Câu 5 : (1,5 điểm) Để trộn bê tông, người ta trộn một tạ xi măng, hai tạ cát, sáu tạ sỏi.
Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông?
Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

V. ĐÁP ÁN:

Câu
Nội dung
Điểm

1
Nêu đúng khái niệm
Lấy đúng 2 VD
1
1

2
a) =2
b) = 
= …..=
c) = 
= 


1


0,25

0,75

0,5

0,5

3

3x =
x =2/3


0,5

0,5

4
Số học sinh thích chơi đá bóng là:
40.2/5=16(em)
Số học sinh thích chơi đá cầu là:
40.30/100=12(em)
Số học sinh thích chơi bong chuyền là:
40-(16+12)=12(em)
1

0,5

1


5
Tính đúng tỉ số %
Vẽ đúng biểu đồ
0,5
No_avatar
ai muốn tài liệu ôn tập đề thi lớp 6 không tui tải đề lên cho
 
Gửi ý kiến