Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi GVG tỉnh môn sử thcs (2009 2012)-NA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Cao Văn Tuân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:53' 26-08-2011
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THCS
CHU KỲ 2009 – 2012


Đề thi lý thuyết môn: Lịch sử

(Đề gồm có 03 trang)
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (5,0 điểm)
Về phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam đầu thế kỉ XX.
a. Trình bày sự chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu.
b. Sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX đặt ra cho cách mạng Việt Nam những vấn đề gì cần giải quyết?

Câu 2. (6,5 điểm)
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là chống đế quốc, chống phong kiến trong đó nhiệm vụ chống đế quốc và tay sai được đặt lên hàng đầu.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 đã thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào?

Câu 3. (4,5 điểm)
Điểm giống nhau, khác nhau trong đường lối cải cách của Trung Quốc (năm 1978) và cải tổ của Liên Xô (năm 1985).
Nêu kết quả của công cuộc cải cách ở Trung Quốc và công cuộc cải tổ ở Liên Xô, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Câu 4. (4,0 điểm)
Thế nào là dạy học theo nhóm? Nêu các bước và tác dụng của dạy học theo nhóm.
Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào bài: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (Tiết 14, bài 10, sách giáo khoa lịch sử lớp 7- NXBGD năm 2005).
Ghi chú: Câu 4 có kèm theo bài 10 - sách giáo khoa Lịch sử lớp 7 - NXBGD năm 2005.

-------- Hết --------

 
Gửi ý kiến