Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi HKII - Lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:50' 04-09-2011
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 428
Số lượt thích: 0 người
Xây dựng đề kiểm tra học kì II Địa lí 10-Chương trình chuẩn
1. Xác định mục tiêu kiểm tra
- Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS sau khi học xong các chủ đề của học kì II Địa lí 10.
- Phát hiện sự phân hoá về trình độ học lực của HS trong quá trình dạy học, để đặt ra các biện pháp dạy học phân hóa cho phù hợp;
- Giúp cho HS biết được khả năng học tập của mình so với mục tiêu đề ra của chương trình GDPT phần nội dung học kì II; tìm được nguyên nhân sai sót, từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học; phát triển kĩ năng tự đánh giá cho HS
- Kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng của HS vào các tình huống cụ thể;
2. Xác định hình thức kiểm tra: tự luận
3. Xây dựng ma trận đề kiểm tra
Số tiết là: 10 tiết (100%), phân phối: địa lí công nghiệp 4 tiết(40%); địa lí dịch vụ 6 tiết (60%). Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng, ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau:
Chủ đề (nội dung)/mức độ nhận thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Địa lí công nghiệp
Biết được vai trò, đặc điểm CN
Hiểu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới


Tỉ lệ: 40, số điểm: 4
Tỉ lệ: 20, số điểm:2
Tỉ lệ: 20, số điểm: 2


Địa lí dịch vụ
Biết các nhân tố phân bố và phát triển của ngành GTVT
Hiểu vai trò của ngành thương mại đối với việc phát triển KT-Xh đất nước
Giải thích được vai trò của giao thông trong việc phát triển KT-XH của miền núi

Tỉ lệ: 60%, số điểm: 6
Tỉ lệ: 20%, số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%, số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%, số điểm: 2

Tổng điểm: Tỉ lệ: 100%; số điểm: 10
Tỉ lệ: 40%; số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%; số điểm: 4
Tỉ lệ: 20%; số điểm: 2


4.VIẾT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 10 (chương trình chuẩn)

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
LỚP: 10A….
HỌ VÀ TÊN HS:……………
………………………………

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI
MÔN: ĐỊA LÍ 10
Thời gian làm bài: 60 phút
(không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Hãy trình bày vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp?(2 điểm)
Câu 2: Dựa vào bảng số liệu:(3 điểm)
Tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1990-2003

1950
1960
1970
1980
1990
2003

Than(triệu tấn)
1820
2603
2936
3770
3387
5300

Dầu mỏ(triệu tấn)
523
1052
2336
3066
3331
3904

Điện(tỉ kwh)
967
2304
4962
8247
11832
14851

Thép(triệu tấn)
189
346
594
682
770
870

 - Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới, thời kì 1990-2003. Nhận xét
Câu 3: Hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của ngành giao thông vận tải? Tại sao: “để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước”?(4 điểm)
Câu 4: Cho biết vai trò của ngành thương mại đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước? (1 điểm)
5. Đáp án:
Câu 1: Hãy trình bày vai trò, đặc điểm của ngành công nghiệp?(2 điểm)
a/ Vai trò:
Cung cấp các mặt hàng tiêu dùng cho đời sống (0.25)
Cung cấp các loại vật tư, máy móc cho nhiều ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ(0.25)
Tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nhanh và vững chắc cho nền kinh tế(0.5)
b/ Đặc điểm:
Quá trình sản xuất gồm 2 giai đoạn: giai đoạn khai thác nguyên liệu và giai đoạn chế biến nguyên liệu(0.25)
Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao(0.25)
Trong quá trình sản xuất có sự phân công chuyên môn hóa cao và hợp tác hóa chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng có chất
No_avatar

Cảm ơn cô giáo rất nhiều. Để tôi thử cho cháu nhà làm xem thế nào.

đàm bầu

No_avatar

Rất cần thiết cho các em học sinh. Cảm ơn Đề thi violet rất nhiều. https://hocakoi.com.vn/

 
Gửi ý kiến