Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề - Đáp án KT 1 tiết Công nghệ 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Kiểu (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:41' 24-09-2011
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS HƯƠNG TOAN Tiết 16: KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên :………………………. Môn: Công Nghệ – lớp 8
Lớp :……………………………..


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( 3đ )
Câu 1 (1.5đ): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau
1. Trong giao tiếp, con người dùng những phương tiện nào sau đây để diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền đạt thông tin ?
a. Tiếng nói, chữ viết. c. Tiếng nói, chữ viết, cử chỉ, hình vẽ.
b. Chữ viết, cử chỉ. d. Tiếng nói, hình vẽ.
2. Trên bản vẽ kỹ thuật, các đường tâm, đường trục đối xứng được vẽ bằng nét nào sau đây ?
a. Nét gạch chấm mảnh. c. Nét liền mảnh.
b. Nét liền đậm. d. Nét đứt.
3. Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật ?
a. 5 b.6 c.7 d. 8
4. Những hình nào sau đây được gọi là khối tròn xoay ?
a. Hình lăng trụ đều, hình chóp đều, hình cầu.
b. Hình chóp đều, hình nón, hình cầu.
c. Hình nón, hình cầu, hình lăng trụ đều.
d. Hình trụ, hình nón, hình cầu.
5. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh có hướng chiếu theo thứ tự đúng là :
a. Từ trên xuống, trước tới, trái sang. c. Từ trước tới, trên xuống, trái sang.
b. Từ trái sang, trên xuống, trước tới. d.Từ trên xuống, trái sang, trước tới.
6. Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ?
a. Chế tạo và kiểm tra chi tiết máy. c. Chế tạo chi tiết và lắp ráp sản phẩm.
b. Lắp ráp và sử dụng sản phẩm. d. Thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.
Câu 2.(1.5đ): Em hãy cho biết quy ước vẽ ren ngoài bằng cách chọn một trong các từ ( liền đậm, liền mảnh, ren trục, ren lỗ, giới hạn ren, hở,đóng kín, đỉnh ren, chân ren) để điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau đây cho thích hợp :
1.Đường đỉnh ren và đường…(1)……………………được vẽ bằng nét liền đậm.
2.Đường chân ren được vẽ bằng nét…(2)…………………………………………
3.Vòng (3)……………………được vẽ…(4)…………………bằng nét liền đậm.
4.Vòng …(5)…………………được vẽ…(6)…………………bằng nét liền mảnh.


PHẦN II : TỰ LUẬN ( 7đ )
Câu 1( 2đ) Thế nào là bản vẽ kỹ thuật ? Phân biệt bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng ?
Câu 2( 3đ) Hình trụ, hình nón, hình cầu được tạo thành như thế nào? Em hãy vẽ 1 vật thể có dạng hình trụ hoặc hình nón .
Câu 3(2đ ) Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ? Hãy nêu trình tự đọc bản vẽ nhà ?


ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Công Nghệ – Lớp 8

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1 : Mỗi câu đúng chấm 0.25 điểm.
1-c 2-a 3-b 4-d 5-c 6-a

Câu 2 : Điền mỗi từ đúng chấm 0.25 điểm.
(1)- Giới hạn ren. (2)- Liền mảnh (3)- Đỉnh ren
(4)- Đóng kín (5)- Chân ren (6)- Hở

PHẦN II: TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1:
* Khái niệm bản vẽ kỹ thuật (1đ )
- Là bản vẽ trình bày những thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các ký hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
* Phân biệt bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng (1đ )
- Bản vẽ cơ khí: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy và thiết bị.
- Bản vẽ xây dựng: Gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng các công trình kiến trúc và xây dựng.
Câu 2 :
* Nêu yếu tố tạo thành hình trụ, hình nón, hình cầu (1.5đ)
- Hình trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật một
 
Gửi ý kiến