Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap ve kim loai tac dung voi HNO3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Huyền Linh
Ngày gửi: 15h:44' 23-10-2011
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 649
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 3: DẠNG BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3
Dạng1: Tính khối lượng kim loại và lượng sản phẩm khử tạo thành
Câu 1: Hòa tan hết m(g) Al trong dd HNO3, thu được hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 có thể tích là 8.96 lit và có tỷ khối đối với hiđrô là 16.75. Giá trị của m là:
A. 9.1125 B. 2.7g C. 8.1g D. 9.252g
Câu 2: Cho 11g hỗn hợp Al và Fe vào dd HNO3 loãng dư, thì có 6.72lit (đktc) khí NO bay ra. Khối lượng các kim loại Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là:
A.2.7g, 11.2g B.5.4g, 5.6g C. 0.54g, 0.56g D. kết quả khác
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe và Cu ( tỷ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lit( đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2), và dd Y( chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỷ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V(lit) là:
A. 2.24 B.5.6 C.3.36 D.4.48
Câu 4: Cho m(g) Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy tạo ra 11.2lit(đktc) hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 với tỷ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Giá trị của m là:
A. 16.47g B. 23g C. 18,9g D. 12.73g
Câu 5: Cho 0.28mol Al vào dd HNO3 dư thu được khí NO và dd chứa 62.04g muối. Số mol khí NO thu được là:
A. 0.2 B. 0.28 C. 0.1 D. 0.14
Câu 6: Cho m(g) Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3 tạo ra hỗn hợp khí A gồm 0.15mol NO và 0.05mol N2O. Giá trị của m là:
A. 7.76g B. 7.65g C. 7.85g D. 8.85
Câu 7: Một hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Mg và Al được chia thành 2 phần bằng nhau
Phần1: cho tác dụng với dd HCl dư thu được 3.36 lit khí H2
Phần2: hòa tan hết trong dd HNO3 loãng dư thu được một khí không màu hóa nâu trong không khí ( thể tích các khí đo ở đktc). Giá trị của V là:
A. 2.24 lit B. 3.36 lit C. 4.48 lit D. 5.6 lit
Câu 8: Cho a g Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3 loãng, thu được dd A và 0.1792 lit hỗn hợp khí X gồm N2 và NO có dX/H2 = 14.25. Tính a ( a = 0,594 g)
Câu 9: Cho 28g hh A gồm Cu và Ag vào dd HNO3 đặc, dư, sau pứ kết thúc thu được dd B và 10 lit NO2 ( 0 0C; 0,896atm). Xác định % khối lượng mỗi KL trong hh đầu ĐA : 22,86 và 77,14
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 9.41g hh 2Kl Al và Zn vào 530ml dd HNO3 2M, sau pứ thu được dd A và 2,464 lit hh khí gồm N2O và NO(đktc) có khối lượng bằng 4,28g.
a) Tính % khối lượng mỗi KL trong hh đầu ĐA : 51,65 và 48,35
b) Tính Vdd HNO3 đã tham gia pứ. V = 0,43 l
Câu 11 : Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO3 loãng dư sau phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 12: cho m gam sắt tác dụng với dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được dung dịch Y; 0,1mol NO (spkhử duy nhất ) và 2 gam kim loại. Tính m ĐA : 10,4
Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 0,368 gam hỗn hợp nhôm và kẽm cần vừa đủ 2,5 lit dung dịch HNO3 0,01M thì không thấy có khí thoát lên, sau phản ứng ta thu được 3 muối. Tính % về khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp. ĐA : 29,3 và 70,7
Câu 14: Cho 4,86g Al tan vừa đủ trong 660ml dung dịch HNO3 1M
 
Gửi ý kiến