Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ngữ văn 9.Tiết 74.Kiểm tra tiếng Việt.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ông đồ's Web.
Người gửi: Cao Minh Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:29' 20-11-2011
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 547
Số lượt thích: 0 người
NGỮ VĂN 9 Tiết 74
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 45’
Mã đề 1

1/Ma trận:
Mức độ

Chủ đề:

Nhận biết


Thông hiểu
Vận dụng

Tổng điểm
Vận dụng thấp
Vận dụng cao


Tiếng Việt:
1/ Các phương châm hội thoại
Nhận diện được hiện tượng vi phạm p/c lịch sự
Lí giải được dấu hiệu vi phạm
Số câu :
Số điểm:
Số câu : 0,25
Số điểm: 1
Số câu : 0,25
Số điểm: 1


Số câu: 0,5
Số điểm: 2

2/ Cách dẫn trực tiếp :
Nhận diện được cách dẫn trực tiếp
Lí giải được dấu hiệu nhận biết

.


Số câu :
Số điểm:
Số câu : 0,25
Số điểm: 1,5
Số câu : 0,25
Số điểm: 1,5


Số câu: 0,5
Số điểm: 3

3/ Sự biến đổi và phát triển của Từ vựng Tiếng Việt:


Tìm từ có cấu tạo theo công thức cho sẵn
Đặt câu với 1 từ đã tìm được


Số câu :
Số điểm:


Số câu : 0, 5
Số điểm: 3
Số câu : 0, 5
Số điểm: 2
Số câu: 1
Số điểm: 5

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 0,5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Số câu: 0,5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Số câu: 0,5
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 0,5
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu: 2
Số điểm: 10 Tỉ lệ: 100%


2/Đề bài
Đọc kĩ đoạn thơ sau, trả lời câu hỏi bên dưới :
… “Gần miền có một mụ nào
Đưa người vấn khách tìm vào vấn danh
Hỏi tên:Rằng “ Mã Giám Sinh”
Hỏi quê:Rằng “ Huyện Lâm Thanh cũng gần”

… “Mặn nồng một vẻ một ưa
Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu
Rằng: “ Mua ngọc đến Lam Kiều
Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường”
Mối rằng: “Giá đáng nghìn vàng
Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài”
1-a/ Trong cuộc đối thoại trên, nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Tại sao? (2đ)
1-b/ Đoạn thơ trên sử dụng cách dẫn nào? Nhờ những dấu hiệu nào mà em biết? (3đ)
2-a/Thống kê từ Hán Việt theo mẫu .( 3đ)
Ba từ theo mẫu “ viễn khách”: viễn + x
Ba từ theo mẫu “ tứ tuần” : Tứ + x
Ba từ theo mẫu “ vấn danh”: vấn + x
2-b/ Đặt câu với một từ đã tìm được. (2đ)
3/Đáp án
Câu 1 : 2đ
+ Vi phạm phương châm lịch sự
+ Cách trả lời cộc lốc
Câu 2: 2đ
+ Nhận diện đúng các câu dẫn trực tiếp
+ Những câu này được đặt trong dấu ngoặc kép
Câu 3:
-Mỗi câu đúng cho 1đ -> Tổng 3đ
- Đặt câu hợp lí với một trong những từ đã tìm được: được 2đ

Avatar
"MGS mua Kieu" giam tai roi , khong hoc !
 
Gửi ý kiến