Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI GVDG NĂM HỌC 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thế Phương Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 26-11-2011
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 522
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN GIỎI
Họ và tên GV………………………………. Năm học: 2011 - 2012
Dạy lớp:………. Ngày thi: 31/11/2011
Thời gian: 60 phút


Chữ kí giám khảo1:
Chữ kí giám khảo 2:


I/ Phần trắc nghiệm: Anh, chị hãy đánh dấu chéo ( X ) vào trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm có:
a. 3 lĩnh vực.
b. 4 lĩnh vực.
c. 5 lĩnh vực.
d. 6 lĩnh vực.
Câu 2: Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học snh tích cực” gồm có:
a. 3 yêu cầu.
b. 4 yêu cầu.
c. 5 yêu cầu.
d. 6 yêu cầu.
câu 3: Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban       hành ở điều 36.
a. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.
b. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
c. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.
Câu 4: Theo điều 33 của Điều lệ trường tiểu học năm 2010:
a. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác    thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
b. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học thực hiện    chương trình giáo dục tiểu học.
c. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo    dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Câu 5: Theo qui định về đạo đức Nhà giáo: “Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm sự điều       động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung” là một khoảng     thuộc quy định:
a. Phẩm chất chính trị.
b. Lối sống tác phong.
c. Đạo đức nghề nghiệp.
d. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.
Câu 6: Điều 44 của Điều lệ trường tiểu học năm 2010, Khen thưởng và kỉ luật: “Học sinh có thành       tíchtrong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lí giáo dục khen thưởng theo      các hình thức”:
a. Khen trước lớp.
b. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, khen thưởng học sinh đạt kết quả tốt cuối      năm về môn học hoặc hoạt động giáo dục khác.
c. Các hình thức khen thưởng khác.
d. cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 7: Điều 40 của Điều lệ trường tiểu học năm 2010. Tuổi của học sinh tiểu học:
a. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 13 tuổi (tính theo năm).
b. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).
c. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 15 tuổi (tính theo năm).
d. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 14 tuổi (tính theo năm).
Câu 8: Điều lệ Trường tiểu học năm 2010 qui định hệ thống số sách phụ vụ hoạt động giáo dục của    giáo viên trong trường phổ thông thuộc điểu:
a. Điều 25.
b. Điều 26.
c. Điều 27.
d. Điều 28.
Câu 9: Điều lệ Trường tiểu học năm 2010 qui định hệ thống số sách phụ vụ hoạt động giáo dục của    giáo viên trong trường phổ thông gồm:
a. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ công tác đội.
b. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm.
c. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê.
d. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm,sổ tự học.
Câu 10: 6 hành vi giáo viên không được làm được Điều lệ Trường tiểu học năm 2010 của Bộ giáo     dục và Đào tạo qui định tại điều:
a. Điều 35.
b. Điều 36.
c. Điều 37.
d.
 
Gửi ý kiến