Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC LOP 5 - VONG 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày gửi: 16h:44' 26-11-2011
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 443
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC LỚP 5 – VÒNG 7 (26-11-2011)
--- tham khảo ---
Câu 1: 1,472 × 81 + 1,472 × 19 = 1,472 x (81+19) = 1,472 x 100 =147,2

Câu 2: 20,08 × 2 + 20,08 × 8 = 20,08 × (2+8) = 20,08 x 10 = 200,8

Câu 3: 0,028 × 186 – 0,028 × 86 = 0,028 × (186 – 86) = 0,028 × 100 = 2,8

Câu 4: 37,91 × 39 – 37,91 × 29 = 37,91 × (39 –29) = 37,91 x 10 = 379,1

Câu 5: 0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 × 100 = 48,6

Câu 6: 1,369 × 23,9 + 1,369 × 76,1 = 1,369 × (23,9 + 76,1) = 1,369 × 100 = 136,9

Câu 7: 56,08 × 93,26 – 56,08 × 83,26 = 56,08 × (93,26 – 83,26) = 56,08 x 10 = 560,8

Câu 8: 815,5 × 0,08 + 815,5 × 0,02 = 815,5 × (0,08 + 0,02) = 815,5 × 0,1 = 81,55

Câu 9: 11 × 91,46 – 91,46 = 11 × 91,46 – 91,46 × 1 = 91,46 × (11 – 1) = 91,46 × 10 = 914,6
Vận dụng: a x 1 = a

Câu 10: 8,3 × 95,47 – 8,3 × 95,46 = 8,3 × (95,47 – 95,46) = 8,3 x 0,01 = 0,083

Câu 11: 2,305 × 108 – 2,305 × 8 = 2,305 × (108 – 8) = 2,305 x 100 = 230,5

Câu 12: 1,386 × 194 – 1,386 × 94 = 1,386 × (194 – 94) = 1,386 x 100 = 138,6

Câu 13: 0,384 × 12,3 + 0,384 × 87,7 = 0,384 × (12,3 + 87,7) = 0,384 × 100 = 38,4

Câu 14: 0,486 × 91,7 + 0,486 × 8,3 = 0,486 × (91,7 + 8,3) = 0,486 x 100 = 48,6

Câu 15: 0,924 × 142,9 – 0,924 × 42,9 = 0,924 × (142,9 – 42,9) = 0,924 × 100 = 92,4
Câu 16: 101 × 0,128 – 0,128 = 101 × 0,128 – 0,128 × 1 = 0,128 x (101 – 1) = 0,128 x 100 = 12,8

Câu 17: 1,01 × 68 – 68 = 1,01 × 68 – 68 × 1 = 68 x (1,01 – 1) = 68 x 0,01 = 0,68

Câu 18: 1,7 × 28,3 – 1,7 × 28,2 = 1,7 x (28,3 – 28,2) = 1,7 x 0,1 = 0,17

Câu 19: 14,58 × 7 + 14,58 × 3 = 14,58 × (7 + 3) = 14,58 x 10 = 145,8


Câu 20: 9,75 × 3,81 + 9,75 × 6,19 = 9,75 × (3,81 + 6,19) = 9,75 x 10 = 97,5

Câu 21: 0,028 × 93,27 – 0,028 × 83,27 = 0,028 × (93,27 – 83,27) = 0,028 x 10 = 0,28

Câu 22: 265,3 × 0,06 + 265,3 × 0,04 = 265,3 × (0,06 + 0,04) = 265,3 x 0,1 = 26,53

Ghép cặp bằng nhau:


Xếp từ bé đến lớn:

 
Gửi ý kiến