Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE CUONG ON TAP TIN HOC 8 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Phan Quang Vũ (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:26' 27-11-2011
Dung lượng: 205.0 KB
Số lượt tải: 1594
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 8
Học kì I – Năm học: 2011 – 2012
(*************(
I. LÝ THUYẾT
1) Chương trình máy tính là gì?
2) Hãy cho biết các bước tạo ra chương trình máy tính?
3) Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
4) Hãy kể tên một vài từ khoá mà em biết?
5) Một chương trình thường có mấy phần? Phần nào là phần bắt buộc?
6) Tên trong chương trình dùng để làm gì? và cho biết cách đặt tên.
7) Các NNLT thường phân chia dữ liêu thành những kiểu nào?
8) Hãy nêu các phép toán số học trong Pascal?
9) Nêu vai trò của biến và viết cú pháp khai báo biến trong Pascal?
10) Hãy cho biết cú pháp lệnh gán trong Pascal?
11) Hằng là gì? Viết cú pháp khai báo hằng?
12) Hãy cho biết lệnh Read() hay Readln () dùng để làm gì?
13) Bài toán là gì? Để giải quyết bài toán cần phải làm gì? Nêu các bước để giải bài toán trên máy tính?
14) Thuật toán là gì? Hãy viết thuật toán của bài toán “Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên” và “Tìm số lớn nhất trong dãy A các số a1, a2, a3, . . ., an cho trước”?
15) Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và viết cú pháp của nó? Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ và viết cú pháp của nó?
II. BÀI TẬP
Bài 1: Viết chương trình Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a và h là các số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím)
Bài 2: Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình tròn với bk được nhập vào từ bàn phím?
Bài 3: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0 với a0 và a, b nhập từ bàn phím
Bài 4: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên a, b
Bài 5: Đổi các biểu thức toán sau sang ngôn ngữ Pascal
a) b)
c) d)
d) e)
f) g)
k) l)
Bài 6: Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác, kiểm tra và đưa ra màn hình: tam giác thường, tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG MÔN TIN HỌC 8
Học kì I – Năm học: 2010 – 2011
(*************(
I. LÝ THUYẾT
1) Chương trình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
2) Các bước tạo chương trình: Gồm 2 bước
- Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.
- Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được.
3) Ngôn ngữ lập trình là tập hợp các ký hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.
4) Từ khoá: Program, var, begin, end, uses, const
5) Một chương trình gồm có 2 phần: Phần khai báo và phần thân chương trình. Phần khai báo có thể có hoặc có thể không nhưng phần thân bắt buộc phải có
6) Tên dùng để phân biệt các đại lượng trong chương trình và do người lập trình đặt.
Cách đặt tên: Tên phải khác nhau ứng với những đại lượng khác nhau, tên không trùng với từ khoá, không bắt đầu bằng số, không có dấu cách,…
7) Kí tự, số nguyên, số thực, xâu,…
8) +, -, *, /, mod, div
9) Delay(x) và Read hoặc Readln.
10) Được dùng để điều khiển cách in các số thực trên màn hình.
11) Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
Cú pháp: Var < danh sách các biến>:
12) :=
13) Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
Cú pháp: const =
14) Read() hay Readln () dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím
15)* Bài toán là một công việc hay một nhiệm vụ cần giải
No_avatar

Xấu hổNháy mắt

 
Gửi ý kiến