Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VIOLYMPIC LOP 4 - VONG 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Kiên
Ngày gửi: 21h:16' 27-11-2011
Dung lượng: 703.5 KB
Số lượt tải: 614
Số lượt thích: 0 người
VIOLYMPIC LỚP 4 – VÒNG 7 (26-11-2011)
--- tham khảo ---
Bài 3:
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 40500 : 100 = 405

Câu 2: 20800 : 10 = 2080

Câu 3: 75000kg = 75tấn

Câu 4: 12hg = 1200g

Câu 5: 45000dag = 450kg

Câu 6: 9kg = 900dag

Câu 7: 9000 : 100 = 90

Câu 8: 201000 : 1000 = 201

Câu 9: 27 x 100 = 2700

Câu 10: 20080 : 10 = 2008

Câu 11: 40500 : 100 = 405

Câu 12: 864 : 4 - 324 : 4 - 140 : 4 = 100

Câu 13: 126 : 3 + 231 : 3 + 543 : 3 = 300
(126+231+543) : 3 = 300

Câu 14: 574 x 100 = 57400

Câu 15: 2008 x 10 = 20080

Câu 16: 126 : 3 + 231 : 3 + 543 : 3 = 300

Câu 17: 346 x 234 - 346 x 133 - 346 = 34600

Câu 18: 302 + 302 x 76 + 23 x 302 = 30200

Câu 19: Hai đoàn xe chở gạo lên vùng cao. Đoàn thứ nhất có 8 xe, mỗi xe chở 25 tạ gạo. Đoàn xe thứ hai có 12 xe, mỗi xe chở 35 tạ gạo. Hỏi cả hai đoàn chở đượctất cả bao nhiêu tạ gạo? Trả lời: Cả hai đoàn xe chở được 620 tạ gạo.
Câu 20: Bác Loan mua về 11 bao gạo. Mỗi bao gạo nặng 25kg. Số gạo bác Loan mua tất cả là :
Trả lời : 275kg.

Câu 21: Hai số có tổng là 346. Biết số bé là số có hai chữ số và khi viết thêm chữ số 3 vào trước số bé thì được số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: 323 (giải tổng hiệu) + Khi thêm chữ số 3 vào bên trái số hai chữ số, thì số đó tăng thêm 300 đơn vị. Hiệu 300.
+ Sơ đồ:
Số lớn: /------/------------------------------/
Số bé: /------/ 300
+ Số bé: (346 – 300) : 2 = 23
+ Số lớn: …

Câu 22: Người ta tính rằng trong năm qua, một đội sản xuất trung bình mỗi ngày làm được 120 sản phẩm. Tính số sản phẩm đội đó sản xuất trong năm qua biết rằng một tháng đội đó làm việc 22 ngày. (120x22x12) Trả lời: 31680 sản phẩm.
Câu 23: Hai số có tổng là 346. Biết số bé là số có hai chữ số và khi viết thêm chữ số 2 vào trước số bé thì được số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: 273 (giải tổng hiệu)
Gợi ý:
+ Hiệu 200
+ Số lớn: (346+200):2 = 273
Câu 24: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 72m, chiều dài hơn chiều rộng 8m. Người ta trồng rau trên khu đất đó. Trung bình cứ 7 thu được 5kg rau. Tính số rau thu được trên khu đất đó. Trả lời: 220kg
Giải tham khảo:
Nửa chu vi: 72 : 2 = 36(m)
Chiều rộng: (36 - 8) : 2 = 14 (m)
Chiều dài: (36 + 8) : 2 = 22 (m)
Diện tích: 22 x 14 = 308 (m2)
308m2 gấp 7m2 số lần là : 308 : 7 = 44 (lần)
Số rau thu được: 5 x 44 = 220 (kg)

Câu 25: Một bao gạo đựng 65kg. Hỏi 22 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Trả lời: 22 bao gạo như thế nặng 1430kg.

Câu 26: Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 138m. Diện tích của mảnh vườn là 19044 

Câu 27: Tổng hai số là 568. Tìm số lớn biết rằng khi xoá chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì ta được số bé. Trả lời: Số lớn là 484 (giải tổng hiệu)
Gợi ý:
+ Khi xoá chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì giảm số lớn 400 đơn vị.
+ Số lớn: (568 + 400) : 2 = 484

Câu 28: Cửa hàng bán gạo trong hai ngày được 5680kg gạo, biết số gạo ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 46kg. Tính số gạo bán trong ngày thứ nhất. Trả lời: 2817kg
Câu 29: Tổng của hai số bằng 390; số bé là số có 2 chữ
No_avatarf

Thay Kien oi giai ho em vong 8 voi nhe

 
Gửi ý kiến