Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề + ĐAKT chương 2 đại số 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Định (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:21' 02-12-2011
Dung lượng: 162.5 KB
Số lượt tải: 1519
Số lượt thích: 1 người (Đặng Châu Mỹ Duyên)
TRƯỜNG THCS: ……………… BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8
Lớp:…………………………….. Nội dung: Chương II - Thời gian: 45 phút (đề 7)
Họ tên:…………………….......... (Ngày kiểm tra:……/ 12 / 2011)
Điểm:
Lời phê của Thầy giáo:


I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức là một phân thức là:
A. x 1 B. x = 1 C. x 0 D. x = 0
Câu 2: Phân thức bằng với phân thức là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2
Câu 4: Hai phân thức và có mẫu thức chung đơn giản nhất là:
A. 8x2y3z B. 12x3y3z C. 24 x2y3z D. 12 x2y3z
Câu 5: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D. 
Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. B. C. D. 
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (6 điểm). Thực hiện các phép tính:
1/ 2/ 
3/ 4/ 
Câu 2: (1 điểm). Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A = (với x1) có giá trị là một số nguyên.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 8
( Tiết 36 Tuần 17 theo PPCT)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

1
2
3
4
5
6

A
C
B
D
C
C


( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện các phép tính:
1/ 
 (0,75đ)
 (0,75đ)
2/ 
 (0,75đ)
= (0,75đ)


3/ 
= (0,75đ)
= (0,75đ)
4/ 

 (0,75đ)
=
= (0,75đ)
Câu 2: Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức (với x1) có giá trị là một số nguyên.
Vì 
= 
= (0,5đ)
Nên biểu thức A có giá trị nguyên khi x – 1 Ư(2) = {-1;-2;1;2) (0,25đ)
x – 1 = -1 x = 0
x – 1 = -2 x = -1
x – 1 = 1 x = 2
x – 1 = 2 x = 3 (0,25đ)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II - ĐẠI SỐ 8
NĂM HỌC 2011 - 2012

Cấp độ


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Phân thức đại số; Tính chất cơ bản của phân thức đại số
Dựa vào định nghĩa về phân thức để xác định được điều kiện cho mẫu khác 0; Vận dụng được tính chất đổi dấu để xác định 2 phân thức bằng nhau.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%2
1 điểm
10%

Rút gọn phân thức; Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Áp dụng được quy tắc đã học để nhận biết được phân thức được rút gọn, nhận biết được mẫu thức chung nhỏ nhất.


Biết phân tích thành tổng của hai phân thức rồi rút gọn,
 
Gửi ý kiến