Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Kim Long (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 10-12-2011
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 2274
Số lượt thích: 0 người

KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HOÁ HỌC 9- học 2010-2011
Thời gian : 15 phút
ĐỀ 1
I/ Trắc nghiệm khách quan : (5đ)
1/ Dãy nào sau đây gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch CuCl2 ?
A.NaOH, Fe, Mg, Hg B.Ca(OH)2, Mg, Ag, AgNO3
C.NaOH, Fe, Mg, AgNO3, Ag, Ca(OH)2 D.NaOH, Fe, Mg, AgNO3 Ca(OH)2
2/ Cặp kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là :
A. Na, Fe B. K, Na C. Al, Cu D. Mg, K
3/ Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần là :
A. Na, Al, Fe, Cu, K, Mg B. Cu, Fe, Al, K, Na, Mg
C Fe, Al, Cu, Mg, K, Na D. K, Na, Mg, Al, Fe, Cu
4/ Cho 12,8g kim loại M phản ứng vừa đủ với 4,48 lít khí Cl2 (đktc) tạo ra một muối có công thức là MCl2 . Vậy M là kim loại nào ?
A. Fe B. Mg C. Zn D. Cu
5/ Những kim loại nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch HCl :
A. Mg, Fe, Cu, Zn . B. Ag, Mg, Au, Ba .
C. Al, Fe, Mg, Zn . D. Cu, Mg,, Ca, Zn .
6/ Chọn dãy chất mà tất cả các bazơ đều bị nhiệt phân trong các dãy sau:
A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 , KOH. B. Zn(OH)2 , Fe(OH)2, Cu(OH)2.
C. Mg(OH)2, Cu(OH)2 ,NaOH. D. Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2.
7/ Một dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3 người ta có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch Cu(NO3)2
A. Cu ; B. Fe ; C. Al ; D. Au .
8/ Có hỗn hợp khí CO và CO2. Có thể dẫn hỗn hợp khí qua chất nào sau đây để tách được CO ra khỏi hỗn hợp.
A. H2O B. Ca(OH)2 C. dd HCl D. dd NaCl .
9/ Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch CuSO4. Câu trả lời nào sau đây là đúng nhất cho hiện tượng quan sát được
A. Không có hiện tượng nào xảy ra.
B. Không có chất mới nào sinh ra.
C. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không có sự thay đổi.
D. Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng bám ngoài đinh sắt và màu xanh lam của dung dịch ban đầu nhạt dần
10/. Khí lưu huỳnh dioxit SO2 được tạo thành từ cặp chất nào sau đây :
A. K2SO3 và H2SO4 B. K2SO4 và HCl
C. Na2SO3 và NaOH D. Na2SO4 và CuCl2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HOÁ HỌC 9- học 2010-2011
Thời gian : 30 phút
ĐỀ 1
II/ Phần Tự Luận : (5đ)
1.Hoàn thành các PTHH theo các sơ đồ sau ( Ghi rõ điều kiện nếu có ) (1,5đ)
FeFeCl3Fe(OH)3Fe2O3
2 Nêu cách phân biệt các chất lỏng trong các lọ không ghi nhãn sau bằng phương pháp hoá học : HNO3, H2SO4, H2O. Viết các phương trình hoá học . (1đ)
3. Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng gì xảy ra ? Viết các phương trình phản ứng minh hoạ? (0,5đ)
4. Bài toán : (2,đ)
Cho một lượng bột kẽm (Zn) dư vào 80 ml dung dịch axit Clohidric (HCl) Phản ứng xong, thu được 4,48 lít khí hidro (đktc).
a) Viết phương trình hoá học.
b) Tính khối lượng bột kẽm đã tham gia phản ứng.
c) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HCl đã dùng .
( Biết :Zn = 65; H =1; Cl = 35,5 )

KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HOÁ HỌC 9- học 2010-2011
Thời gian : 15 phút
ĐỀ 2 :
I/ Trắc nghiệm khách quan : (5đ)
1
No_avatar

 
Gửi ý kiến