Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

VIOLIMPIC VONG 7 LƠP 7 2011 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:04' 19-12-2011
Dung lượng: 286.5 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 1
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Kết quả của phép tính bằng .
Câu 2: Cho là số hữu tỉ âm thỏa mãn . Vậy .
Câu 3: Nếu và thì (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 4: Giá trị của thỏa mãn là .
Câu 5: Có giá trị nguyên của x thỏa mãn đẳng thức .
Câu 6: Tập các số hữu tỉ thỏa mãn đẳng thức là S= {}. (Nhập các phần tử dưới dạng số thập phân, theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu " ;").
Câu 7: Nếu của bằng thì của bằng bao nhiêu lần ? Đáp số là (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân).
Câu 8:
Tìm biết ? Đáp số là .
Câu 9: Cho hai góc và đều nhọn, . Biết , . Số đo bằng 
Câu 10:
Tìm số tự nhiên biết . Đáp số: .

BÀI THI SỐ 3
Câu 1:Tìm biết và . Kết quả là:
  
Câu 2:Cách viết nào dưới đây là đúng?
  
Câu 3:Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau?
Hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.
Có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
Câu 4:Tìm biết và . Kết quả là:
  
Câu 5:Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?
Hai góc chung đỉnh và bằng nhau thì đối đỉnh; Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh;
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với d.
Câu 6:Có bao nhiêu cặp số nguyên thỏa mãn đẳng thức ?
1 4 2 0
Câu 7:Ba cạnh của tam giác vuông tỉ lệ với các số 5;12;13. Nửa chu vi tam giác vuông là 15 cm. Diện tích tam giác vuông là:
  
Câu 8:Một lớp có 45 học sinh bao gồm ba loại khá, giỏi, trung bình. Biết số học sinh trung bình bằng số học sinh khá và số học sinh khá bằng số học sinh giỏi. Số học sinh trung bình, khá, giỏi lần lượt là:
10;15;20 10;20;15 20;10;15 20;15;10
Câu 9:Cho ba số biết và . Vậy giá trị của lần lượt là:
6;4;10 4;6;10 60;40;10 40;60;10
Câu 10:Tìm số đo góc x trong hình sau, biết a // b. Kết quả là x =

  


 
Gửi ý kiến