Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lữ Minh Pháp
Ngày gửi: 17h:38' 22-12-2011
Dung lượng: 15.8 KB
Số lượt tải: 2987
Số lượt thích: 1 người (hoàng thúy an )
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2010
LỚP 3
Họ và tên : ---------------------------------------------
I- Phần trắc nghiệm .
Bài 1 : Số lớn nhất có hai chữ số là :
A .10 B . 90 C . 89 D. 99
Bài 2 : Năm 2011 có 365 ngày , 1 tuần có 7 ngày . Vậy năm 2011 có :
A . 52 tuần lễ B.5 tuần lễ và 15 ngày
C . 52 tuần lễ và 1 ngày D . 52 tuần lễ và 15 ngày .
Bài 3 : Một hình vuông có chu vi là 36 m . Cạnh hình vuông đó là :
A . 18 m B. 12m C . 8 m D . 9 m
Bài 4 : Cha 45 tuổi , con 9 tuổi thì tuổi con bằng một phần mấy tuổi cha ?
A
1
5
B.
1
6
C .
1
9
D .
1
45

Bài 5 : Viết tiếp vào chỗ chấm : 16 ,22 , 28 , . . . , . . . , là :
A . 34,40 B.35,41 C .35,40 D .36,42
Bài 6 : Một số chia cho 8 được thương là 6 và số dư là 4 . Số đó là :
A . 51 B. 52 C . 53 D . 54
II – Phần tự luận :
Bài 1 : ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính :
276 + 319 756 – 392 208 x 3 536 : 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : ( 1điểm ) Tìm Y
Y : 7 = 9 ; 5 x Y = 85
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : ( 1 điểm ) Tính giá trị biểu thức :
168 – 24 : 2 123 x ( 83 – 80 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4 : ( 1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1
6 giờ = . . . . . . .. phút 5 m 8 dm = . . . . . . . . . .dm
8 kg = . . . . . . . ..g 7 hm = . . . . . . . . . . .m
Bài 5 ( 1 điểm )
Hải có 24 viên bi . Minh có số bi bằng
1
4 số bi của hải . Hỏi hải có nhiều hơn Minh bao nhiêu viên bi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6 : ( 1 điểm ) Có 52 m vải , may mỗi bộ quần áo hết 3 m vải . Hỏi có thể may nhiều nhất mấy bộ quần áo và thừa bao nhiêu mét vải ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


No_avatar

HA HAKhông biết ngượng TA LA LINH GIANG Nụ hônGIOI NHAT THE GIOI DAYNháy mắt

 
Gửi ý kiến