Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bộ đề thi Giao lưu Toán - TV tuổi thơ lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hồng Quang
Ngày gửi: 11h:13' 09-03-2012
Dung lượng: 347.5 KB
Số lượt tải: 1225
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thế Khuông)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 1
Từ viết đúng chính tả là:
sột soạt
xột xoạt
sột xoạt
xột soạt

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 2
Từ viết đúng chính tả là:
A. rong ruổi
B. rong duổi
C. dong duổi
D. dong ruổi

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 3
Từ viết đúng chính tả là:
A. chật chội
B. chật trội
C. trật chội
D. trật trội

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 4
Từ viết đúng chính tả là:
A. trêu chọc
B. trêu trọc
C. chêu chọc
D. chêu trọc
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 5
Từ viết đúng chính tả là:
A. dớn dác
B. rớn dác
C. giớn giác
D. rớn rác

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 6
Từ viết đúng chính tả là:
A. trơ trụi
B. chơ trụi
C. trơ chụi
D. chơ chụi
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 7
Từ viết đúng chính tả là:
A. Vla- đi - mia I - lích - Lê - nin
B. Vla- đi - mia I - lích Lê - nin
C. Vla- đi - mia I - lích Lê nin
D. Vla- đi mia I - lích Lê - nin
- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu học: ....................................

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
OLYMPIC TOÁN, TIẾNG VIỆT TUỔI THƠ NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN TIẾNG VIỆT
Thời gian: 20 phút/ 4 câu (kể cả thời gian gắp thăm)
(Đề bài có 01 trang)


Hãy chọn và khoanh lại đáp án đúng:
Câu 8
Từ viết đúng chính tả là:
A. Lốt Ăng - giơ - lét
B. Lốt -Ăng - giơ - lét
C. Lốt ăng - giơ - lét
D. Lốt Ăng - giơ lét

- Họ và tên: .................................................................................................
Là học sinh trường Tiểu
 
Gửi ý kiến