Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA CHUONG 4- DAI 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thân
Ngày gửi: 22h:43' 15-03-2012
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra 1tiết – chương IV
Môn: Đại số
Điểm Lời phê của cô giáo
I. trắc nghiệm: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng :
Câu 1: Cho hàm số y = Kết luận nào đúng trong các câu sau đây :
A. Hàm số trên luôn nghịch biến .
B. Hàm số trên luôn đồng biến .
C. Hàm số trên nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0
D. Hàm số trên đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0
Câu 2 : Phương trình x2 + 5x - 6 = 0 có hai nghiệm, trong đó có một nghiệm là:
A. x = -1 B . x = 5 C. x = - 6 D . x = 6
Câu 3 : Biệt thức (’ của phương trình 4x2 - 6x - 1 = 0 là:
A. (’ = 5 B. (’ = 13 C. (’ = 52 D. (’ = 20
Câu 4 : Để phương trình x2 + 2(m – 1)x + m2 = 0 có nghiệm kép thì giá trị của m là:
A. m < B. m > C. m = D . m = - 2
II. tự luận : ( 8 điểm )
Bài 1 ( 2 điểm) Cho hai hàm số y = x2 và y = x + 2
a) Vẽ đồ thị các hàm số này trên cùng một mặt phẳng toạ độ
b) Tìm toạ độ giao điểm của hai đồ thị đó.
Bài 2 (2 điểm) Giải các phương trình :
a) 2x2 - 5x + 1 = 0 b) 3x2 - 4x - 4 = 0
Bài 3 (3 điểm) Tính nhẩm nghiệm các phương trình sau:
a) 2001x2 - 4x - 2005 = 0 b) (2 + x2 - x - 2 = 0 c) x2 - 3x - 10 = 0
Bài 4 (1điểm) Tìm hai số u và v . Biết u + v = 32 , u.v = 231
Bài làm:………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Gửi ý kiến