Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập chuyên đề hiddrocacbon mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thanh Tùng
Ngày gửi: 00h:38' 17-03-2012
Dung lượng: 43.2 KB
Số lượt tải: 646
Số lượt thích: 0 người

BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon mạch hở cùng dăy đồng đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa và khối lượng dung dịch tăng 3,78g. Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa và tổng khối lượng tổng cộng cả 2 lần là 18,85g. Tỉ khối của X với H2 là 20.
Dăy đồng dẳng của hai hidrocacbon là:
a. Ankin b. Ankadien c. Aren d. Ankin hoặc Ankadien
Câu 2. Cho hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon A, B mạch thẳng và khối lượng phân tử của A nhỏ hơn khối lượng phân tử của B. Trong hỗn hợp X, A chiếm 75% theo thể tích . Đốt cháy hoàn toàn X cho sản phẩm cháy hấp thụ qua b́nh chứa dung dịch Ba(OH)2 dư, sau thí nghiệm khối lượng dung dịch trong b́nh giảm 12,78g đồng thời thu được 19,7g kết tủa. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro bằng 18,5 và A, B cùng dăy đồng đẳng.
1) Xác định dăy đồng đẳng của 2 hidrocacbon
a. Ankan b. Anken c. Aren d. Ankadien
2) T́m công thức phân tử của A, B?
a. C3H6 và C4H8 b. C2H6 và C4H10
b. C4H8 và C5H10 d. C2H6 và C3H8
Câu 3. Mỗi hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon A, B ( thuộc một trong 3 dăy đồng đẳng ankan, anken, ankin) số nguyên tử C trong mỗi phân tử nhỏ hơn 7; A và B được trộn theo tỉ lệ mol là 1:2. Đốt cháy hoàn toàn 14,8g hỗn hợp X bằng oxi rồi thu toàn bộ sản phẩm lần lượt dẫn qua b́nh chứa dung dịch H2SO4 đặc, dư; b́nh 2 chứa 890ml dung dịch Ba(OH)2 1M th́ khối lượng b́nh 1 tăng 14,4g và ở b́nh 2 thu được 133,96g kết tủa trắng.
Xác định dăy đồng đẳng của A và B.
a. Ankin b. Anken c. Ankedien d. Ankan
Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X với một lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua H2SO4 đậm đặc th́ thể tích khí giảm hơn một nửa. Dăy đồng dẳng của hidrocacbon X là:
a. Ankin b. Anken c. Ankedien d. Ankan
Câu 5. Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi phân tử khối của Y.
Xác định công thức tổng quát của 2 hidrocacbon.
a. CnH2n – 2 b. CnH2n + 2 b. CnH2n – 6 c. CnH2n
Xác định công thức phân tử của X và Y, biết rằng: Tỉ khối của hỗn hợp đồng thể tích X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1.
a. C3H8 và C6H14 b. C3H4 và C6H6
c. C3H6 và C6H12 b. Câu C đúng
Câu 6. Đốt cháy V (lit) hỗn hợp khí X ở điều kiện tiêu chuẩn gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Cho biết 2 hidrocacbon tren cùng hay khác dăy đồng đẳng và thuộc dăy đồng đẳng nào? ( Chỉ xét các dăy đồng đẳng đă học trong chương tŕnh).
a. Cùng dăy đồng đẳng Anken hay cùng dăy đồng đẳng xicloankan.
b. Khác dăy đồng đẳng: anken và xicloankan.
c. Khác dăy đồng đẳng: ankan và ankin ( số mol bằng nhau)
d. Khác dăy đồng đẳng: ankan và ankadien (số mol bằng nhau )
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hợp chất hữu cơ X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dd NaOH th́ dung dịch này có khối lượng tăng thêm 12,4g, thu được 2 muối này có tỉ lệ 1:1 Xác định dăy đồng đẳng của chất X.
a. a. Ankin b. Anken c. Ankadien d. Ankan
Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 2,8 chất hữu cơ X bằng 6,72 lit O2 (đktc) chỉ tạo thành khí CO2 và hơi nước có thể tích bằng nhau trong cùng điều kiện.
a) T́m dăy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ X.
a. Anken b. Ankan c. Ankadien d. Kết quả khác
Nếu cho 2,8g X nói trên vào dung dịch Br2 dư th́ được 9,2g sản phẩm cộng. T́m công thức phân tử.
a. C5H10 b. C4H8 c. C4H10 d. Kết quả khác
Câu 9. Đốt cháy 2 lit hỗn hợp hai hidrocacbon X, Y ở thể khí và cùng dăy đồng đẳng, cần 10 lit O2 để tạo thành 6 lit CO2 ( các thể tích đều ở đktc).
a) Xác định dăy đồng đẳng của 2 hidrocacbon?
a
No_avatar

RA DE

THI PHAI CHO DAP AN CHU

LAM XONG KO BIT DUNG HAY SAI !


Avatar

Đã không cảm ơn người chia sẻ tài liệu, lại còn nói cái giọng đó. Đúng là 1 người vô văn hóa.

 

 
Gửi ý kiến