Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 44: Kiểm tra thực hành

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Văn Hiền
Ngày gửi: 21h:15' 20-03-2012
Dung lượng: 126.0 KB
Số lượt tải: 1083
Số lượt thích: 0 người
Tuần 29
Ngày dạy: 12- 03 - 2012
Tiết 44 KIỂM TRA THỰC HÀNH

I. Muc đích yêu cầu :
1. Kiểm tra các kĩ năng TH cơ bản trong chương bài 39 ,40 , 49:
- Nhận dạng : sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang , chúc năng của các bôj phận đèn huỳnh quang
- Tính toán tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày , trong tháng. Biết tiết kiệm ĐN cho gia đình và nơi công cộng.
2. Nhằm đánh giá , cho điểm HS khách quan , nghiêm túc.
II. Ma trận đề : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ 8

Câp độChủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL


1 Đồ dùng điện gia đình

Sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang

Chức năng các bộ phận
đèn ống huỳnh quang


Số câu
Điểm

1
3

4
2
5
5

2 tính toán điện năng tiêu thụ

Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
Số câu
Điểm

10
5


10
5

Tổng số câu
Tổngsốđiểm
Tỉ lệ :


1
3
30

4
2
20

10
5
50


15
10
100


III . Đề kiểm tra :
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐT TP QUYNHƠN KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
MÔN :THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ 8
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )

và tên :………………………………..
Lớp:……….
Phòng : ……. SBD:……………
Chữ ký giám thị 1

Chữ ký giám thị 2
Mã phách

(…………………………………………………………………………………………………..
Điểm bằng số


Điểm bằng chữ
Chữ ký giám khảo1
Chữ ký giám khảo 2
Mã phách


Đề :
1. Nêu chức năng các dụng cụ điện trong bảng sau : 2đ
Stt
Tên gọi
chức năng

1
Ống đèn huỳnh quang


2
chấn lưu điện cảm


3
Stắc te


4
Đui đèn


 2. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của đèn ống huỳnh quang : Có mấy phần tử , cách mắc các phần tử đó ? ( 3đ )

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình : 5 đ

TT
Tên đồ dùng điện
Công suất điện (W)
số lượng
thời gian sử dung trong ngày : h
Tiêu thụ điện năng trong ngày : Wh

1
Đèn ống huỳn quang
40
4
8


2
Đèn sợi đốt
60
3
2


3
Quạt bàn
60
4
2


4
Quạt trần
80
2
1


5
Tủ lạnh
120
1
18


6
Tivi
80
2
5


7
Nồi cơm điện
650
1
1


8
Bàn là điện
1000
1
1


9
Ấm điện
800
1
0.5


10
Máy vi tính
450
1
4


 - Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày :.............................. ( KWh )
- Tiêu thụ điện năng trong tháng ( 30 ngày ) của gia đình : ……………….( KWh )
-. Tính tiền điện phải trả trong tháng của gia đình .Biết 1KWh giá 1200đ :……………….
IV . Đáp án , biểu điểm : Hướng dẫn dáp án và biểu điểm chấm:
Câu 1:( 2điểm)
Stt
Tên gọi
Chức năng

1.
0.
đèn huỳnh quang

- Biến đổi điện năng thành quang năng. Tạo ra dòng tử ngoại giữa 2 cực của đèn tác dụng vào lớp bột huỳnh quang để phát sáng.

2.
(0.5đ)
lưu ( tăng phô)

- Nhờ tính điện cảm của chấn lưu tạo ra điện áp lớn đặt lên 2 điện cực ống đèn phóng điện (
 
Gửi ý kiến