Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  các bài toán điện xoay chiều hay và khó

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Hoàng Tiến Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:24' 22-03-2012
  Dung lượng: 226.5 KB
  Số lượt tải: 422
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU
  Câu 1 Đặt điện áp (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung (F). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
  A. (A) B. (A) C. (A)
  Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t có U0 không đổi và ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ( thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ( = (2. Hệ thức đúng là :
  A. . B. . C. . D. .
  Câu3 Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
  A. (A). B. (A). D. (A).
  Câu 4 Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40cos(ωt + π/6)(V);
  uMB = 50cos(ωt + π/2)(V). Hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B có giá trị
  A. 60,23(V). B. 78,1(V). C. 72,5(V). D. 90(V).
  Câu 5 Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB = cos100(t (V) và uBC = cos (100(t - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC.
  A. B. C. 
  Câu6: Cho mạch điện không phân nhánh gồm R = 100(3 (, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C =10-4 /2( (F). Đặt vào 2 đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 100(2cos100( t. Biết điện áp ULC = 50V ,dòng điện nhanh pha hơn điện áp. Hãy tính L
  A.L=0,318H ; B. L=0,159H ; C.L=0,636H. L=0,159H ;
  Câu 7: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50(Hz), U = 220(V). Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị u ( 155(V). Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là:
  A. (s) B. (s) C. (s) D. (s)
  Câu 8: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100(t(V). Hệ số công suất của toàn mạch là cos(1 = 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là cos(2 = 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng?
  A. UAN = 96(V)
  B. UAN = 72(V)
  C. UAN = 90(V)
  D. UAN = 150(V)
  Câu 9: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp với (V). Số chỉ trên hai vôn kế là như nhau nhưng giá trị tức thời của chúng lệch pha nhau . Các vôn kế chỉ giá trị nào sau đây?(ulệch pha so với i)
  A. 100(V) B. 200(V)
  C. 300(V) D. 400(V)
  Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ, (H), (F), r = 30((), uAB = 100cos100(t(V). Công suất trên R lớn nhất khi R có giá trị:(P=R=R
  A. 40(() C. 30(()
  D. 20(() B. 50(()
  Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc ( (cos( = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:
  A. 100(V)(::tg)
  B. 200(V) C. 300(V) D. 400(V)


  Câu 12: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức có biểu thức cường độ là, I0 > 0.
   
  Gửi ý kiến