Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử Đại học Môn hóa và đáp án lần 3 THPT Cẩm Phả

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://viplam.net/diendan
Người gửi: Nguyễn Văn Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:57' 24-03-2012
Dung lượng: 217.0 KB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT CẨM PHẢ
THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I
Môn hoá học – Khối A, B


Họ và tên :………………………………...…………………….
Lớp :……………………………………………………....
Cho nguyên tử khối: H=1; O=16; S=32; C=12; N=14; Cl=35,5; F=19; Br=80;I=127; Al=27; Fe=56; Cu=64; Ca=40; Ba=137; Mg=24; Sr=88; Mn=55; K=39; Na=23; Ag=108; Li=7; Cs=133.
Câu 1: Có các nhận xét sau:
1. Tính chất của các hợp chất hữu cơ chỉ phụ thuộc vào cấu tạo hoá học mà không phụ thuộc vào thành phần phân tử của các chất
2. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các phân tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị.
3. Các chất : CH2 =CH2 , CH2 =CH-CH3 , CH3 -CH=CH-CH3 thuộc cùng dãy đồng đẳng
4. Ancol etylic và axit focmic có khối lượng phân tử bằng nhau nên là các chất đồng phân với nhau
5. o- xilen và m-xilen là đồng phân cấu tạo khác nhau về mạch cacbon
Những nhận xét không chính xác là:
A. 1, 3, 5 B. 1, 2, 4, 5 C. 2, 3, 4 D. 1, 3, 4, 5
Câu 2: Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3, phản ứng xong, dung dịch còn lại chứa Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 thì tỉ số b/a là
A. 1 < b/a < 2 B. b/a = 3 C. b/a ≥ 2 D. 2Câu 3: Lấy 9,1 gam hợp chất A có CTPT là C3H9O2N tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, có 2,24 lít (ở đktc) khí B thoát ra làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Đốt cháy hết lượng khí B nói trên, thu được 4,4 gam CO2. CTCT của A và B là:
A. CH3COONH3CH3; CH3NH2 B. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2
C. CH2=CHCOONH4 ; NH3 D. HCOONH3C2H5 ; C2H5NH2
Câu 4: Cho công thức phân tử của ancol và amin lần là: C4H10O và C4H11N. Có tổng số bao nhiêu đồng phân ancol bậc 1 amin bậc 2?
A. 4 B. 3 C. 6 D. 5
Câu 5: Cho hỗn hợp X (gồm CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3) có khối m gam. Đốt cháy hoàn toàn X thu đ5,6 lít khí CO2 (ở đkc). Cũng m gam hỗn hợp X trên cho tác dụng với kali thu đV lít khí (đktc). Gía trị của V bằng
A. 11,2 B. 2,8 C. 3,36 D. 5,6
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Tơ nilon-6,6 là một loại tơ poliamit
B. Trùng hợp isopren tạo ra sản phẩm thuộc chất dẻo
C. Tơ axetat là tơ tổng hợp
D. Phản ứng giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin là phản ứng trùng ngưng
Câu 7: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+, z mol Al3+, t mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của z, t lần lượt là :
A. 0,120 và 0,020 B. 0,012 và 0,096 C. 0,020 và 0,120 D. 0,020 và 0,012
Câu 8: Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết bằng 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu tạo thu gọn của A là
A. CH3COOC2H5 B. C3H5(OCOCH3)3 C. (CH3COO)2C2H4 D. (HCOO)3C3H5
Câu 9: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu.
Avatar

lần 1 thì nói lần 1 ? cần gì phải nói lần 3 ?

 
Gửi ý kiến