Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

nganhàng đề toán+tiếng việt cuối kì I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Mai
Ngày gửi: 07h:21' 11-04-2012
Dung lượng: 260.5 KB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 0 người


NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TOÁN - KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Khối 3

I. SỐ VÀ PHÉP TÍNH:
1. Nhận biết:
- Tự luận:
1. Tính :
8 6 = 9 7 = 64 : 8 = 81 : 9 =
2. Tính :
100 8 = 100 9 = 800 : 8 = 900 : 3 =
3. Tính :
8 9 = 9 5 = 48 : 8 = 45 : 9 =
4. Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m ?
5. Số lớn 12, số bé 6. Số bé bằng một phần mấy số lớn ?
6. Tính nhẩm:
700 – 200 = 400 + 500 =
150 - 50 = 650 + 50 =
7. Tính nhẩm:

6 x 7 =
9 x 6 =
8 x 8 =

81 : 9 =
72 : 8 =8. Số

Số bị chia
27
27

54


Số chia
9

9
6
8

Thương

3
5

 9

9. Tính nhẩm:
9 x 8 = 8 x 7 = 56 : 7 = 72 : 9 = - Trắc nghiệm:
1. Nối mỗi phép tính với kết quả của nó :

8 4 =


8 6 =


8 9 =


8 3 =2. Nối mỗi phép tính với kết quả của nó :
24 : 8

 7

 32 : 8

 6

 54 : 9

 4

 63 : 9

 3


3. Đếm thêm 9 từ 9 đến 90, rồi viết thành dãy số. Ghi Đ vào ( dãy số viết đúng :
A. 9, 18, 27, 35, 45, 54, 62, 72, 81, 90 (
B. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 (
4. Kết quả của phép tính 8 8 là :
A. 64 B. 56 C. 63 D. 49
5. Kết quả của phép tính 9 8 là :
A. 71 B. 72 C. 73 D. 74
6. Khoanh tròn chữ đặt trược kết quả đúng :
a) của 63 m = ? b) của 56 kg = ?
A. 7 m A. 7 kg
B. 8 m B. 8 kg
C. 9 m C. 9 kg
7. 30 kg đường nặng gấp mấy lần 5 kg đường ?
A. 30 – 5 = 25 (lần)
B. 30 : 5 = 6 (lần)
C. 30 : 5 = 5 (lần)
8. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng
400 x 2 = 70 x 8 = 900 : 3 = 90 : 9 =


9. khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
x : 3 = 210 ; x là :
a. Số chia c. Thừa số.
b. Số bị chia d. Tích
2. Thông hiểu:
- Tự luận:
1. Đặt tính rồi tính:
368 2 640 : 8 451 2 255 : 3
2. Đặt tính rồi tính:
557 + 296 708 – 379 98 8 639 : 9
3. Đặt tính rồi tính:
497 2 148 : 4 57 9 369 : 6
4. Đặt tính rồi tính.
324 x 3; 687 + 182; 485 : 6; 765 – 219.
5. Đặt tính rồi tính.
324 x 3; 675 + 182; 490 : 7; 756 – 318.
6. Số ?

gấp 7 lần gấp 6 lần gấp 3 lần
giảm 6 lần giảm 6 lần
7. Tìm x :
a) x : 7 = 120 b) x 5 = 235
8. Tìm x :
a) 637 : x = 7 b) x 8 = 560
9. Tìm x :
a) x – 300 = 258 b) x + 375 = 866
10. Tìm x :
a) x – 425 = 398 b) x + 275 = 434
11. Tìm x.
a) x + 175 = 425 . b) 3 x x = 117
12. Tìm x
a. x : 8 = 7; b. 300 + x = 500
13.
 
Gửi ý kiến