Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 HÓA 9 TUYỆT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Tâm
Ngày gửi: 06h:07' 15-04-2012
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 1416
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: Hóa học Lớp: 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Đề thi có 1 trang

Câu 1 (2,0 điểm). Hãy cho biết công thức phân tử, công thức cấu tạo của các chất sau:
a) Benzen b) Axit axetic
Câu 2 (2.5 điểm). Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
EtilenRượu EtylicAxit Axetic Etylaxetat Natriaxetat
Kẽm axetat
Câu 3 (2.5 điểm). Trình bày phương pháp hoá học nhận biết bốn chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt là: CH3COOH, C2H5OH, C6H6, nước cất. Viết PTHH xảy ra (nếu có).
Câu 4 (3,0 điểm). Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.
a) Tính thể tích không khí cần dùng (ở đktc) cho phản ứng trên, biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.
b) Tính thể tích rượu 8o thu được khi pha lượng rượu trên với nước, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 (g/ml).
c) Tính khối lượng axit axetic thu được khi lên men lượng rượu trên, biết hiệu suất của phản ứng lên men giấm đạt 60 %.
---- Hết ----SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX TX SAĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011
Môn: HÓA HỌC 9
Câu 1(2,0 điểm) Mỗi công thức đúng ghi 0,5 điểm a) Benzen
CTPT: C6H6
CTCT:


b) Axit Axetic
CTPT: C2H4O2
CTCT:
H
( O
H – C – C
( O – H
H Câu 2(2,5 điểm)
(1) C2H4 + H2O C2H5OH (0,5đ)
(2) C2H5OH + O2CH3COOH + H2O (0,5đ)
(3) CH3COOH + HOC2H5 CH3COOC2H5 + H2O (0,5đ)
(4) CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5Ona (0,5đ)
(5) 2CH3COOH + Zn ( (CH3COO)2Zn + H2( (0,5đ)
Câu 3(2,5 điểm)
- Lấy mẫu thử
- Cho vào mỗi mẫu một mẩu quỳ tím. (0,25đ)
- Nhận mẫu axit axetic, quỳ tím hoá đỏ. (0,25đ)
- Ba mẫu còn lại là rượu etylic, benzen và nước cất không có hiện tượng. (1)
- Lần lượt cho vào mỗi mẫu ở (1) một mẩu Na. (0,25đ)
- Nhận được mẫu benzen, không có khí thoát ra. (0,25đ)
- Hai mẫu còn lại, có khí thoát ra. (2) (0,25đ)
2C2H5OH + 2Na ( 2C2H5ONa + H2 ( (0,25đ)
2H2O + 2Na ( 2NaOH + H2 ( (0,25đ)
- Đốt hai mẫu còn lại dưới ngọn lửa đền cồn. (0,25đ)
- Nhận được mẫu etylic, cháy với ngọn lửa màu xanh. (0,25đ)
C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O (0,25đ)
- Mẫu còn lại là nước cất , không cháy.
Câu 4(3,0 điểm)
a) Số mol rượu etylic: nE = 4,6 : 46 = 0,1 (mol) (0,25đ)
Khi đốt rượu etylic: C2H6O + 3O2  2CO2 + 3H2O (0,5đ)
1mol 3mol
0,1mol 0,3mol (0,25đ)
Thể tích không khí cần dùng (ở đktc): Vkk = (0,3 x 22,4) x 5 = 33,6(l) (0,25đ)
b) Vrượu nguyên chất = mrượu nguyên chất : d = 4,6 : 0,8 = 5,75(ml) (0,25đ)
Thể tích rượu 8o thu được: Vhh= (5,75 x 100): 8 = 71,875(ml) (0,25đ)

c) Khi lên men giấm
 
Gửi ý kiến