Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi vạt lí 6 HKII (có ma trận và đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tiểu Sơn
Ngày gửi: 13h:17' 18-04-2012
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: Vật lí 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng (1)
Vận dụng (2)TL/TN
TL/TN
TL/TN
TL/TN


Chương I
Cơ học
Ròng rọc
C1
1 đ1
1 đ

Chương II
Nhiệt học
Sự nở vì nhiệt của các chất
C2
1 đ1
1 đ


Nhiệt kế- Nhiệt giai


C4
2 đ

1
2 đ


Sự nở vì nhiệt của chất lỏng


C7
1 đ

1
1 đ


Sự nở vì nhiệt của chất khí

C3
1 đ


1
1 đ


Sự nóng chảy và sự đông đặc
C5 a
1 đ
C5 b
1 đ


2
2 đ


Sự bay hơi và sự ngưng tụ
C6 a
1 đ
C6 b
1 đ


2
2 đ

TỔNG SỐ
4
4 đ
3
3 đ
2
3 đ

9
10 đ


Chú thích:
a) Đề được thiết kế với tỉ lệ: 40% nhận biết + 30% thông hiểu + 30% vận dụng(1).
Tất cả các câu đều tự luận.
b) Cấu trúc bài: 7 câu.
c) Số lượng câu hỏi (ý) là 9.

PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: Vật lí 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC


Câu 1. (1 điểm)
Dùng ròng rọc có lợi gì?

Câu 2. (1 điểm)
Khi tăng nhiệt độ, khi giảm nhiệt độ thì thể tích của các chất thay đổi như thế nào?

Câu 3. (1 điểm)
Khi quả bóng bàn bị móp, làm thế nào để quả bóng phồng lên. Giải thích tại sao?

Câu 4. (2 điểm)
Tính 30 0C bằng bao nhiêu 0F?

Câu 5. (2 điểm)
a) Sự nóng chảy là gì? Sự đông đặc là gì?
b) Trong việc đúc tượng bằng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Câu 6. (2 điểm)
a) Sự bay hơi là gì? Tốc độ bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?

Câu 7. (1 điểm)
Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
--------------------------------Hết--------------------------------
(Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm)PHÒNG GD & ĐT A LƯỚI KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG TH&THCS HƯƠNG NGUYÊN MÔN: Vật lí 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
(Đáp án này gồm có 1 trang)
Câu
Nội dung
Điểm số

1

- Nêu được tác dụng của ròng rọc là giảm lực kéo hoặc đổi hướng của lực kéo.
1 điểm2
- Thể tích của các chất tăng khi tăng nhiệt độ, giảm khi giảm nhiệt độ.
1 điểm3
- Ta bỏ quả bóng bàn vào nước nóng. Quả bóng sẽ phồng lên.
- Vì không khí chứa trong quả bóng khi nóng lên sẽ nở ra làm phồng quả bóng.
0,5 điểm

0,5 điểm4
Áp dụng công thức:
t0 C =00 C + (t0 C . 1,8 0 F)
Ta có: 300C = 00 C + (300C . 1,8 0F)
= 320 F + 54 0F
= 860 F

1 điểm


1 điểm5
a) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
b) - Khi đun trong lò đúc:
 
Gửi ý kiến