Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐÈ KIỂM TRA VĂN 7 KÌ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 23-04-2012
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: NGỮ VĂN 7
THỜI GIAN: 90 phút ( không tính thời gian phát đề )

Ma trận đề

Tên
chủ
đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cấp độ thấp Cấp độ cao
Cộng


TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Chủ đề 1:
Văn bản nghị luận
Nắm được tên tác phẩm, tác giả và thể loại của văn bản Ý nghĩa văn chương

Nắm được biện pháp tu từ, từ loại, công dụng của cách sử dụng các dấu câu có trong đoạn trích của văn bản Ý nghĩa văn chương
Nắm được nội dung nghệ thuật và bài học rút ra từ văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0.75

5
1,25
1
2
9
4,0 điểm = 40 %

Chủ đề 2:
Văn bản hành chính
Nắm được đặc điểm của văn bản hành chính

Nắm được nội dung cần có trong văn bản đề nghịSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25

1
0,25

2
0,5 điểm = 5 %

Chủ đề 3:
Các kiểu câu
Nắm được định nghĩa câu đặc biệt và câu rút gọn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
 2
0,51
0,5 điểm = 5 %

Chủ đề 4:
Văn nghị luận chứng minhNắm được cách làm và chứng minh được con người có lòng kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm thì sẽ thành công trong mọi việc


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ % 1
5,0
1
5,0 điểm = 50 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
1,5
15 %

6
1,5
15 %
1
2,0
20 %1
5,0
50 %
14
10 điểm


PHẦN I: Trắc nghiệm (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 1 đến câu 12 ) bằng cách khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất .
... Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng.Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Vũ trụ này tầm thường, chật hẹp, không đủ thoả mãn mối tình cảm dồi dào của nhà văn. Nhà văn sẽ sáng tạo ra những thế giới khác, những người, những sự vật khác.Sự sáng tạo này ta cũng có thể xem là xuất phát ở một mối tình yêu thương tha thiết.Yêu thương ngay những điều chưa có trong thực tế để gọi nó vào thực tế ...
( Trích Ngữ văn 7, tập hai)
1/ Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào ?
A. Sống chết mặc bay C. Ý nghĩa văn chương
B. Ca Huế trên sông Hương D. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
2/ Đoạn văn trên của tác giả nào ?
A. Hoài Thanh C. Huy Cận
B. Tố Hữu D.Hồ Chí Minh
3/ Đoạn văn trên thuộc thể loại văn bản nào ?
A.Tự sự C. Biểu cảm
B. Miêu tả D. Nghị luận
4/ Hai câu văn đi liền nhau : “Văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng.Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống”. Có sử dụng:
A. Liệt kê C. Chơi chữ
B. Điệp ngữ D. Câu đặc biệt
5/ Trong cụm từ “sáng tạo ra sự sống” từ sáng tạo thuộc từ loại nào ?
A. Danh từ C. Tính từ
B. Động từ D. Lượng từ
6/ Dấu chấm giữa hai câu : “Sự sáng tạo này ta cũng có thể xem là xuất phát ở một mối tình yêu thương tha thiết.Yêu thương ngay những điều chưa có trong thực tế để gọi nó vào thực tế ...” Có thể thay bằng những dấu câu nào sau đây ?
A. Dấu phẩy C. Dấu hai chấm
B. Dấu chấm phẩy D. Dấu gạch ngang
7/ Các từ sau từ nào là từ Hán Việt ?
A. Vũ trụ C. Thế giới
 
Gửi ý kiến